Kurz: Tréning predajných zručností a psychológia predaja

Popis kurzu

Ide o nadstavbový tréning, ktorý nie je zameraný na klasické predajné techniky ale na psychológiu predaja, zlepšenie kondície obchodníkov a ich komunikácie s klientom. Tréning pomôže predajcom a obchodníkom zbaviť sa strachu, podporiť svoje silné stránky, zvýšiť sebadôveru a zlepšiť psychickú odolnosť v náročných situáciách.

Čo účastníci absolvovaním tréningu získajú:

» Nadobudnú väčšiu istotu pri komunikácii so zákazníkom a plnení svojich úloh » Posilnia si svoju sebadôveru, presvedčivosť sebaprezentácie a zmapujú si vlastný potenciál » Uvedomia si vlastné nedostatky pri komunikácii a naučia sa techniky ako ich eliminovať » Posilnia svoje silné stránky v komunikácii a odhalia priestor na zlepšenie » Naučia sa porozumieť reakciám a správaniu okolia, ale aj seba samého » Absolvujú videotréning s účinnou spätnou väzbou – teoretické vedomosti overia v praxi –

problémové situácie riešia na základe naučených techník s následnou analýzou » Zdokonalia svoje zručnosti v zvládaní kritických situácií a náročných zákazníkov » Lepšie spoznajú jednotlivé osobnostné typy a spôsoby ako s nimi jednať » Pripravia si vlastné akčné plány ďalšieho rozvojaObsah kurzu

→ Sebapoznanie – preskúmanie vlastného potenciálu pomocou testov a iných techník, → Sebaocenenie a sebadôvera – kde sa dnes nachádzam a ako sa môžem podporiť, z čoho mám obavu, → Práca s očakávaniami – svojich a svojich klientov, → 7 základných univerzálnych túžob, → Motivácia seba a druhých, → Komunikácia – reakcia pod tlakom, typológia manipulátorov, zvládanie námietok, → Nácvik zručností a riešenie problémov z praxe účastníkov, → Príprava vlastného akčného plánu.Cieľová skupina

Tréning je určený pre tých, ktorých hlavnou náplňou práce je komunikácia s klientom, obchodníkov, pracovníkov zákazníckeho servisu, pracovníkov telemarketingu, prepážkových pracovníkov, marketingových pracovníkovKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor