Project Management Professional (PMP)® / Certified Associate in Project Management (CAPM)®

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

PMI (Inštitút projektového manažmentu) je najväčšia nezisková členská organizácia vo svete, združujúca špecialistov v oblasti projektového manažmentu. PMI si získala meno vo svete svojimi celosvetovo prijatými štandardmi, certifikačným programom a možnosťami profesijného rozvoja.

PMI ponúka komplexný certifikačný program, ktorý je určený pre projektových špecialistov rôznych vzdelanostných a odborných úrovní. V súčasnosti majú záujemcovia k dispozícii šesť certifikačných stupňov, ktoré sú zostavené podľa prísnych kritérií, sú globálne akreditované a ľahko aplikovateľné medzinárodne a naprieč rôznymi sektormi. Bez ohľadu na kariérny stupeň, na ktorom sa nachádzate, PMI má pre Vás vhodnú certifikáciu. Demonštrujte svoje znalosti a aktívny záujem o svoju profesiu certifikátom PMI.

Cieľová skupina

Certified Associate in Project Management (CAPM)®

CAPM® je cenná základná certifikácia určená pre projektových pracovníkov s minimálnou praxou a skúsenosťami v projektovej oblasti. Získaním certifikácie CAPM® preukážete svoje základné vedomosti, znalosti terminológie a procesov efektívneho projektového manažmentu.

Project Management Professional (PMP)®

PMP® je považovaná za najdôležitejšiu certifikáciu pre projektových manažérov. Je svetovo uznávaná a veľmi žiadaná. PMP® je dôkazom Vašich skúseností, vzdelania a schopnosti viesť, správne nasmerovať a úspešne zavŕšiť projekty.

Obsahová náplň

Študijný program CAPM

 • Základné znalosti projektového manažmentu
 • Identifikovanie procesov projektového manažmentu
 • Iniciovanie projektu
 • Riadenie rozsahu projektu
 • Časový odhad projektu
 • Vypracovanie harmonogramu projektu
 • Analýza projektových nákladov
 • Meranie kvality projektu

Študijný program PMP

Skúška PMP pozostáva z preukázania znalostí v piatich oblastiach:

 1. Iniciovanie projektu
 2. Plánovanie projektu
 3. Realizácia projektu
 4. Monitorovanie a kontrola projektu
 5. Ukončenie projektu

Test pozostáva z 200 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí. K uvedeným piatim procesom projektového manažmentu je pričlenených nasledujúcich desať znalostných oblastí:

 • Manažment integrácie projektu
 • Manažment rozsahu projektu
 • Časový manažment projektu
 • Manažment projektových nákladov
 • Manažment kvality projektu
 • Personálny manažment projektu
 • Komunikačný manažment projektu
 • Rizikový manažment projektu
 • Manažment obstarania projektu
 • Manažment osôb zainteresovaných na projekte

Termíny kurzov

09.04.2018

PMI: Project Management Professional - plne obsadený kurz

Prihlásiť sa
26.06.2018 - 29.06.2018

PMI: Project Management Professional - plne obsadený kurz

Prihlásiť sa
09.10.2018 - 12.10.2018

PMI: Project Management Professional - 4 a viac voľných miest

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniel Černák, Obchodný zástupca Akadémie
mobil:
+421 903 679 *** zobraziť

email:
daniel.cernak@... zobraziť


Adresa
Karadžičova 2, 815 32 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/593 501 *** zobraziť

email:
academy.pwc@... zobraziť

web: www.pwcacademy.sk

Adresa
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)