Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v roku 2018

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vzhľadom na zásadné zmeny v Obchodnom zákonníku platné pre rok 2017 sme zaradili seminár zameraný na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.

Cieľová skupina

konateľom, majiteľom, živnostníkom, pracovníkom obchodných oddelení, pracovníkom právnych oddelení, záujemcom o problematiku

Obsahová náplň

 • Zmluvné záväzky – okamih splnenia záväzku a fakturácia.
 • Riadne a včasné splnenie záväzku, vplyv vadného plnenia na splatnosť ceny.
 • Doručovanie faktúry.
 • Od kedy patria veriteľovi úroky z omeškania.
 • Lehota splatnosti faktúry.
 • Zavedenie pojmov nekalá zmluvná praktika a nekalá obchodná prax vo väzbe na dojednania o splatnosti – od 1.2.2013.
 • Nárok na paušálnu náhradu nákladov.
 • Zmena výšky zákonných úrokov z omeškania.
 • Zmena v „spotrebiteľských“ úrokoch z omeškania.
 • Zásadná zmena v lehotách splatnosti, ak je dlžníkom štát.
 • Premlčanie istiny a premlčanie úrokov z omeškania.
 • Uznanie záväzku a jeho vplyv na premlčanie.
 • Možnosť predĺženia premlčacej doby, absolútna premlčacia doba.
 • Rozdiel medzi úrokom z omeškania a zmluvnou pokutou/ súbeh zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania.
 • Žaloba/návrh na vydanie platobného rozkazu/ európsky platobný rozkaz/európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.
 • Podanie odporu zo strany dlžníka/odôvodnenie odporu/pojednávanie.
 • Súdne poplatky/vrátenie súdnych poplatkov/sprísnenie možnosti ospravedlniť sa z pojednávania/uplatnenie nároku na zaplatenie preddavku na trovy konania.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)