INTRASTAT – aktuálne pre rok 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Orientujte sa v problematike INTRASTATU! Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s aktuálnou legislatívou upravujúcou oblasť INTRASTATU a s jej správnym uplatňovaním v praxi. Získané poznatky zo školenia účastníkom zaručia správnu orientáciu v problematike a poskytnú dostatočný základ pre prácu v oblasti zostavovania štatistických hlásení týkajúcich sa pohybu tovarov medzi členskými štátmi EÚ. Školenie je určené osobám, ktoré zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ. Počas školenia Vás lektor prevedie aktuálnou legislatívou a právnymi predpismi EÚ a SR, ktoré upravujú oblasť INTRASTATU, metodikou zberu štatistických údajov, správnym postupom pri príprave štatistických hlásení. Školenie je doplnené množstvom príkladov z praxe. Samozrejmosťou je individuálny prístup lektora ku každému zákazníkovi. Zárukou spokojnosti je lektor Ing. Tibor Vojtko, ktorý má bohaté praktické skúsenosti a zároveň patrí medzi vyhľadávaných odborníkov tejto problematiky.

Cieľová skupina

pracovníkom, ktorí vo firme zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ, alebo iným pracovníkom, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT

Obsahová náplň

  • Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu.
  • Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU.
  • Metodika zberu štatistických údajov.
  • Postup pri príprave štatistických hlásení.
  • Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu.
  • Praktické príklady.
  • Diskusia, otázky a odpovede.

Termíny kurzov

09.03.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
07.04.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
11.05.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
24.05.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
27.06.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
17.07.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
16.08.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
12.09.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
19.10.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
30.11.2017

8.30-16.00 (Banská Bystrica)

Prihlásiť sa
13.12.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel: +421 2/330 052 28
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Žilina,Bratislava,Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/330 051 31
email: dana.janosikova@dashofer.sk
web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape