Elektronické trhovisko

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Školenie obsahuje potrebné informácie o elektronickom kontraktačnom systéme a hlavne o elektronickom trhovisku – o jeho hlavných prínosoch a výhodách. Počas školenia máte možnosť konzultovať svoje otázky s odborníčkou JUDr. Annou Karasovou.

Cieľová skupina

Odberatelia, verejní obstarávatelia, obstarávatelia, uchádzači, dodávatelia.

Obsahová náplň

Elektronický kontraktačný systém
Elektronické trhovisko a jeho hlavné prínosy a výhody

POZOR!

 • Zmeny od 1. novembra 2017 a od 8. novembra 2017 zmeny v zákone o verejnom obstarávaní (zákon č. 248/2017 Z.z, 264/2017 Z.z.) 
 • Využívanie elektronického trhoviska na obstarávanie zákaziek bežne dostupných na trhu od 1. 11. 2017 a možné spôsoby obstarávania
 • Nové funkcionality od 4.11.2017 – nová verzia EKS 
 • EKS – Registrácia všetkých používateľov pomocou elektronického občianskeho preukazu – eID karty
 • Čo sa nakupuje na elektronickom trhovisku.
 • Kto nakupuje na elektronickom trhovisku.
 • Kto dodáva tovar, poskytuje služby a uskutočňuje stavebné práce na elektronickom trhovisku.
 • V akých finančných limitoch sa nakupuje na elektronickom trhovisku.
 • Aký je postup pri registrácii objednávateľa.
 • Aký je postup pri registrácii dodávateľa.
 • Knižnica – register opisných formulárov.
 • Na čo slúži opisný formulár.
 • Ako sa vytvára opisný formulár.
 • Aký je postup dodávateľa pri spracovaní ponuky (ponukový formulár).
 • Aký je postup objednávateľa pri spracovaní objednávky (objednávkový formulár).
 • Čo sú to objednávkové atribúty.
 • Čo je to karanténa a rozpor.
 • Načo slúži zmluvný formulár.
 • Referenčný formulár.
 • Protokol o priebehu zadávania zákazky.
 • Register dodávateľov – osobné profily.
 • Register objednávateľov – profily.
 • Registre používateľov/verejnosti.
 • Register ponúk (katalóg ponúk).
 • Register opisov predmetov zákazky (knižnica).
 • Register zmlúv (CRZT).
 • Register mesačných prieskumov o vývoji cien:
  • Registre zadávania zákaziek vyhlásených, prebiehajúcich, dokonaných a nedokonaných.
 • Register referencií z trhoviska – black list.
 • Postupy zadávania zákaziek na ET podľa § 96, § 97, § 98.
 • Obchodné podmienky elektronického trhoviska.
 • Trhový poriadok.

Diskusia počas výkladu

Termíny kurzov

15.05.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
19.09.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
13.12.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
28.02.2019

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)