Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie jej ekonomickej pozície, finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu.

Cieľová skupina

pracovníkom ekonomických útvarov firiem na rôznej úrovni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou, identifikáciou faktorov možných finančných porúch a rizík budúcich podnikateľských aktivít

Obsahová náplň

 • Interpretácia rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov
  • zdroje dát pre finančnú analýzu,
  • sústava finančných ukazovateľov – ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadlženosti, ukazovatele trhovej hodnoty a ich interpretácia.
 • Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich udržateľný rast firmy
  • parametre ovplyvňujúce udržateľný rast firmy, vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na likviditu a solventnosť firmy,
  • ukazovatele efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, Diskriminačná funkcia),
  • charakteristika vzťahov medzi Súvahou a Výkazom ziskov a strát (DuPont analýza).
 • Pracovný kapitál firmy:
  • ukazovatele poskytujúce informáciu o schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a CASH FLOW,
  • vývoj pracovného kapitálu ako faktora súčasnej a budúcej finančnej stability firmy,
  • interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich jednotlivé etapy možných finančných kríz.
 • Diskusia.

Termíny kurzov

21.06.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
03.12.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)