DETAIL KURZU

Výkonná asistentka, Executive Assistant to the CEO - kurz pre pokročilých (3 DNI)

Od:

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Asistentka, pravá ruka vedenia spoločnosti – Expert vo svojej pozícii.

Pripravili sme pre Vás 3-dňový intenzívny tréning v Bratislave. Miesto Office spoločnosti Espiral, v Bratislave, strava počas celého tréningu zabezpečená.

Cieľ:
 • Obnova pracovnej pozície, načerpanie nového pracovného elánu, skvalitnenie pracovných výkonov
 • Profesionálna komunikácia, schopnosť mať seba a svoj tím pod kontrolou
 • Utvrdenie si a rozšírenie komplexných administratívnych zručností výkonnej asistentky, Office Manažérky
 • Vybudovanie experta vo svojej pozícii, podnietenie kreatívnosti a intuitívnosti

Skĺbením odborných prednášok, diskusie, simulácie, za aktívnej účasti účastníka kurzu, sa špeciálne venujeme osvojovaniu techník, ktoré sú motiváciou využívania vlastného potenciálu, vedúce k prirodzenému zdokonaľovaniu svojej práce, k schopnosti pracovať s nadšením. V kurzoch venujeme svoju pozornosť emočnej inteligencii (EQ), za účelom poznať a ovládať vlastné emócie, mať schopnosť uplatňovať empatiu efektívne prepojenú s asertivitou, negociácia v zmysle win:win. Účastník kurzu odchádza nie len zaučený, ale i zanietený.

Pod vplyvom zážitkového interaktívneho kurzu, účastník/čka získa schopnosť využívať vlastný potenciál pri svojej každodennej práci.

Ku skvelému manažérovi patrí skvelá asistentka!

Referencie od niekoľkých účastníčok kurzu: http://www.espiral.sk/…ali-o-nas-2/ Ďalšie naše zaujímavé kurzy a školenia TU: http://www.espiral.sk/…zy-skolenia/

Obsah kurzu

Rozsah a obsah školenia: 3-dňový intenzívny tréning/ 9:00 hod. – 17:00 hod.

Obsah:

1. Blok

Excelentná komunikácia – autenticky a efektívne asertívne, aktívne počúvanie a empatia

 • Komunikácia pokročilo, aktívne počúvanie, ADO, účinná spätná väzba
 • Reč tela a čo nám to prinesie, ak jej rozumieme
 • Asertivita v praxi a žiadúce asertívne správanie, už nikdy nie pasivita, agresivita, či zraňujúce manipulačné správanie
 • Komunikácia v zmysle zásad hospodárskej korešpondencie
 • TOP základy typológie osobnosti a porozumenie tímovým roliam
 • Expert v sebapoznaní + rozkľúčujme masy (porozumieť a vyjsť v ústrety iným)- excelentná spolupráca
 • Nájdite svoje najlepšie JA, spoznajte a posilňujte svoje talenty, zvyky poznávania a učenia sa
 • Nahraďte svoje zlozvyky novými prospešnými návykmi – nezlomná sebamotivácia
 • Negociácia a rokovacie zručnosti, zásadne win:win

Najzákladnejšou vlastnosťou ľudskej povahy, je silná túžba byť videný, vysoko hodnotený, uznaný, ocenený … A ak jestvuje nejaké tajomstvo úspechu, tak je to práve schopnosť vidieť a prijať veci z perspektívy druhej osoby…

Inými slovami:

 • Najprv sa snažme pochopiť, až potom byť pochopení..
 • Najprv sa zaujímajme, až potom sa snažme zaujať

Nič nové, len stále viac aktuálne posolstvo obľúbeného autora Dala Carnegieho, odborníka na komunikáciu a budovanie vzťahov: "Ak sa budete naozaj zaujímať o ostatných, za 2 mesiace získate viac priateľov ako za 2 roky strávené úsilím, aby sa ostatní ľudia zaujímali o vás”

… ísť človeku v ústrety a budovať tak kvalitné a dlhodobé vzťahy O čo tu pôjde?

 • V tomto tréningu rozvíjame schopnosť rozumieť typológii osobnosti, rôznorodosti vnímania, prežívania a správania, rôznorodosť uhlov pohľadu, s tým súvisí pochopenie z hľadiska typológie osobnosti a pochopenie správania a reakcií komunikačného partnera, ako takého:
 • Osobná perspektíva a pohľad na vec: CELKOVÝ / DETAILNÝ
 • Nasmerovanie povinností: ĽUDSKÝ / ÚLOHOVÝ prístup
 • Nasmerovanie motivácie: DOSIAHNUTIE CIEĽA / ÚTEK
 • Motívy konania: VOLITEĽNÝ / METODICKÝ prístup
 • Do akcie: AKTÍVNY / HODNOTIACI prístup

2. Blok

TOP základy pre prezentačné zručnosti – ako zaujať a skutočne si svoju reč užiť!

 • Komunikácia v kontexte prezentéra
 • Tajomstvo charizmy – viac vplyvu, viac úspechu
 • Autenticky vyjadrované myšlienky, presvedčivá prezentácia idei, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov
 • Efektívne kladenie otázok a aktívne počúvanie; aktívne vnímanie svojho publika, efektívna spolupráca
 • Tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia
 • ÉTOS – LOGOS – PÁTOS – tri zložky rečníckeho umenia podľa Aristotela – silný a pevný postoj, sebaistý pri sedení, hlasitosť, dynamika reči, očný kontakt

3. Blok

Strach a stres – čo ho u mňa spúšťa a ako s ním naložiť?

 • Efektívny „stress a time management“ v živote i v práci – poznať a eliminovať zlodejov času, odbúravanie časového stresu, strachu, životný balanse
 • Nástroje predchádzania a odbúravania vplyvov stresu
 • Efektívne plánovanie, určovanie si priorít
 • Efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list TO DO ALL, delegovanie úloh
 • Správna organizácia svojho pracovného priestoru, ako i svojho nadriadeného pracovníka, chodu kancelárie, organizovanosť vo svojom živote
 • Organizácia a koordinácia časového kalendára, pokročilá správa kontaktov, networking

4. Blok

Optimalizácia firemných procesov v duchu celého administratívneho manažmentu – pre výbornú internú i externú spoluprácu

 • Koučovacie princípy v praxi, základy pre partnerské rozhovory
 • Základy personálnej agendy: obdobie adaptácie pracovníka, príprava adaptačných a hodnotiacich plánov, priebeh hodnotiacich pohovorov, hodnotenie pracovných výkonov (pre vedúce sekretariátov, tých, čo vedú svoj tím)
 • Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi – profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, písanie zápisnice.
 • Najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov), podnety pre moderný „leadership“
 • Budovanie dobrej atmosféry na pracovisku
 • Tipy a triky (Populárne vstupy, zaujímavosti a trendy).
Nehľadajte u nás rutinné školenie, my robíme tréningy, ktoré si ľudia pre seba vyberajú ako benefit!

Ponúkame Vám zážitkové sedenia, opreté o moderné postupy ako i know-how školiteľov, nadobudnuté dlhoročnou praxou. Tréning je špeciálne zostavený, za účelom získavania a osvojovania si nových moderných techník, zručností a postupov. Referencie od niekoľkých účastníkov kurzu: http://www.espiral.sk/…ali-o-nas-2/

Forma školenia:

– prednáška, demonštrácia a simulácia, mentoring
- diskusia, interakcia, rozvojové úlohy a aktivity
- koučovací prístup

Cena zahŕňa:

 • Občerstvenie, teplý obed (počas trvania kurzu)
 • Študijné materiály, prezentácie
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze
 • Za účelom efektívneho osvojenia naučeného, získania návyku, poskytujeme (online/skype) 60 minútový Koučing (v cene 90,–€) grátis (možnosť uplatniť do mesiaca po tréningu)

Sekretariát, asistentka kancelárie CEO, excelentná recepčná, sú dušou každej spoločnosti a náklady vynaložené na vzdelanie, sú investíciou, ktorá sa Vám od prvého dňa vracia zúročená.

Cieľová skupina

Pod „jednou strechou“ nájdete ucelené riešenie, informácie budú šité presne pre Vašu aktuálnu/ budúcu pracovnú pozíciu – priamo v procese tréningu:

 • Asistent/ka generálneho riaditeľa, vedenia spoločnosti
 • Výkonná asistent/ka, projektová asistentka
 • Office manažér/ka zodpovedný/á za vedenie tímu zamestnancov
 • Podnikateľ/ka pracujúci/a vo svojej kancelárii s administratívnymi skúsenosťami
 • Eventový/á manažér/ka

Asistentka ako plnohodnotný partner tímu, sa stáva nezastupiteľným pomocníkom, tajomníkom a radcom.

Poznámka k cene

Cena 480,- € platí pre skupinový tréning; Individuálny tréning a mentoring (one to one= len Vy a lektorka): 351,-€/1 deň, pri plnom počte dní: 270,-€/deň

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať