Výkonná asistentka, Executive Assistant to the CEO - kurz pre pokročilých (3 DNI)

Základné info
 • Termín kurzov: 06.09.2017 - 08.09.2017 + 1 ďalší termín
 • Miesto konania: Priemyselná 8, Bratislava
 • Cena: 480 €
 • Poznámka k cene: Cena 480,- € platí pre skupinový tréning (4 účastníčok); Individuálny tréning a mentoring (one to one) = 270,- €/ deň (len Vy a lektorka)
 • Organizátor: Espiral, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Asistentka, pravá ruka vedenia spoločnosti – Expert vo svojej pozícii.

Pripravili sme pre Vás 3-dňový intenzívny tréning v Bratislave. Miesto Office spoločnosti Espiral, v Bratislave, strava počas celého tréningu zabezpečená.

Cieľ:

 • Obnova pracovnej pozície, načerpanie nového pracovného elánu, skvalitnenie pracovných výkonov
 • Profesionálna komunikácia, schopnosť mať seba a svoj tím pod kontrolou
 • Utvrdenie si a rozšírenie komplexných administratívnych zručností výkonnej asistentky, Office Manažérky
 • Vybudovanie experta vo svojej pozícii, podnietenie kreatívnosti a intuitívnosti

Skĺbením odborných prednášok, diskusie, simulácie, za aktívnej účasti účastníka kurzu, sa špeciálne venujeme osvojovaniu techník, ktoré sú motiváciou využívania vlastného potenciálu, vedúce k prirodzenému zdokonaľovaniu svojej práce, k schopnosti pracovať s nadšením. V kurzoch venujeme svoju pozornosť emočnej inteligencii (EQ), za účelom poznať a ovládať vlastné emócie, mať schopnosť uplatňovať empatiu efektívne prepojenú s asertivitou, negociácia v zmysle win:win. Účastník kurzu odchádza nie len zaučený, ale i zanietený.

Pod vplyvom zážitkového interaktívneho kurzu, účastník/čka získa schopnosť využívať vlastný potenciál pri svojej každodennej práci.

Ku skvelému manažérovi patrí skvelá asistentka!

Referencie od niekoľkých účastníčok kurzu: http://www.espiral.sk/index.php?page=napisali-o-nas#tabs

Cieľová skupina

Pod „jednou strechou“ nájdete ucelené riešenie, informácie budú šité presne pre Vašu aktuálnu/ budúcu pracovnú pozíciu – priamo v procese tréningu:

 • Asistent/ka generálneho riaditeľa, vedenia spoločnosti
 • Výkonná asistent/ka, projektová asistentka
 • Office manažér/ka zodpovedný/á za vedenie tímu zamestnancov
 • Podnikateľ/ka pracujúci/a vo svojej kancelárii s administratívnymi skúsenosťami
 • Eventový/á manažér/ka

Asistentka ako plnohodnotný partner tímu, sa stáva nezastupiteľným pomocníkom, tajomníkom a radcom.

Obsahová náplň

Rozsah a obsah školenia: 3-dňový intenzívny tréning/ 9:00 hod. – 16:00 hod.

Obsah:

1. – 2. Blok – 8 hodín

 • Efektívna komunikácia pokročilo, aktívne počúvanie a empatia
 • Asertivita v praxi a žiadúce asertívne správanie
 • Profesionálne telefonovanie, reprezentatívna E-mailová komunikácia v zmysle zásad hospodárskej korešpondencie
 • Negociácia a rokovacie zručnosti, zásadne win:win
 • Budovanie dobrej atmosféry na pracovisku

3. – 4. Blok – 8 hodín

 • Strach a stres – ako s ním naložiť?
 • Efektívny time management v živote i v práci – poznať a eliminovať zlodejov času, odbúravanie časového stresu, strachu
 • Efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list, delegovanie úloh
 • Správna organizácia svojho pracovného priestoru, ako i svojho nadriadeného pracovníka, chodu kancelárie, organizovanosť vo svojom živote
 • Organizácia a koordinácia časového kalendára, pokročilá správa kontaktov, networking

5. – 6. Blok – 8 hodín

 • Optimalizácia a efektívne nastavovanie procesov v duchu celého administratívneho manažmentu
 • Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi – profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, písanie zápisnice.
 • Najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov), podnety pre moderný „leadership“
 • TOP základy pre prezentačné zručnosti – ako zaujať a skutočne si svoju reč užiť!
 • Tipy a triky (Populárne vstupy, zaujímavosti a trendy).

Vyhýbame sa rutinným školeniam!

Ponúkame Vám zážitkové sedenia, opreté o moderné postupy ako i know-how školiteľov, nadobudnuté dlhoročnou praxou. Tréning je špeciálne zostavený, za účelom získavania a osvojovania si nových moderných techník, zručností a postupov. Referencie od niekoľkých účastníčok kurzu: http://www.espiral.sk/index.php?page=napisali-o-nas#tabs

Forma školenia:

– prednáška, demonštrácia a simulácia, mentoring
- diskusia, interakcia
- koučovací prístup

Cena zahŕňa:

 • Občerstvenie, teplý obed (počas trvania kurzu)
 • Študijné materiály, prezentácie
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze
 • Za účelom efektívneho osvojenia naučeného, získania návyku, poskytujeme (online/skype) 60 minútový Koučing (v cene 90,–€) grátis (možnosť uplatniť do mesiaca po tréningu)

Sekretariát, asistentka kancelárie CEO, excelentná recepčná, sú dušou každej spoločnosti a náklady vynaložené na vzdelanie, sú investíciou, ktorá sa Vám od prvého dňa vracia zúročená.

Lektor:
Erika Feketová, kouč, tréner rozvojových zručností

Termíny kurzov

06.09.2017 - 08.09.2017

Max 4 účastníčky

Prihlásiť sa
04.10.2017 - 06.10.2017

Max 4 účastníčky

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Erika Feketová
mobil:
+421 903 221 *** zobraziť

email:
erika.feketova@... zobraziť


Adresa
Priemyselná 8, 821 09 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 221 *** zobraziť

mobil:
+421 903 221 *** zobraziť

email:
erika.feketova@... zobraziť

web: www.espiral.sk

Adresa
Espiral, s.r.o.
Priemyselná 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)