ÚČTOVNÍCTVO

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti personalistiky, podvojného a jednoduchého účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia účtovnej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave účtovníctva, o dokumentácii účtovných prípadov, vystavovaní a vedení účtovných dokladov, zaúčtovaní účtovných prípadov a vedení účtovných kníh a naučí sa samostatne pracovať s vybraným účtovným programom.

Cieľová skupina

Pre osoby so záujmom pracovať v danom odvetví.

Obsahová náplň

Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku Majetok podniku a jeho zdroje. Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve Dokumentácia účtovných prípadov Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve Sústava účtov v podvojnom účtovníctve Rámcová účtová osnova a postupy účtovania podnikateľských subjektov Účtové triedy 0 až 7 – dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy,… Riešenie súvislého príkladu z podvojného účtovníctva Jednoduché účtovníctvo Mzdové účtovníctvo Dane a daňová sústava Personalistika Aplikovaný softvér

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 244 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Mihalovičová
mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť


Adresa
podľa požiadaviek klienta, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Poprad, Košice, Prešov, Lučenec, Rožňava + ďalšie

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 736 *** zobraziť

mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť

web: www.tmconsulting.sk

Adresa
TM Consulting, s.r.o.
Dolnohorská 26, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)