OPATROVANIE

Popis kurzu

Kurz je určený pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa chcú uplatniť v opatrovateľskej starostlivosti o starých, chorých, fyzicky a mentálne postihnutých klientov v rôznych inštitúciách zabezpečujúcich sociálne služby. Účastníci získajú odborné vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre prácu opatrovateľa a budú pripravení na zvládanie osobnej práce s klientom. Kurz sa tiež orientuje na rozvoj sociálnych kompetencií účastníkov s cieľom zlepšenia vzťahov medzi klientom a opatrovateľom, aby opatrovateľ vedel pochopiť ťažkosti chorého, aby bol duševne vyrovnaný, dokázal sa správať taktne a aby bol pripravený na zvládnutie psychickej záťaže, ktorú táto práca obnáša. Absolvent kurzu spĺňa kvalifikačné požiadavky na vykonávanie práce opatrovateľ/o­patrovateľka v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ.

Obsah kurzu

Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Anatómia ľudského tela Zdravoveda Starostlivosť o klienta Hygiena Výživa Psychologické aspekty starostlivosti o klientov Prvá pomoc Právne normy Prax v zariadení sociálnych služieb

Cieľová skupina

Osoby so záujmom pracovať v danom odvetví.

Kontaktná osoba

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Organizátor