Slovenčina ako cudzí jazyk

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých situáciách bežného i profesionálneho života.

Cieľová skupina

cudzinci s komunikačným jazykom : AJ / NJ / FJ / TJ / ŠJ / RJ / MJ

Obsahová náplň

 • nadviazať spoločenský kontakt (pozdraviť, predstaviť sa)
 • uviesť osobné údaje
 • ospravedlniť sa
 • predstaviť svoju rodinu
 • vedieť sa ubytovať
 • vysvetliť cestu, zistiť informácie týkajúce sa cestovania
 • vyjadriť časový údaj
 • objednať si v reštaurácii
 • hovoriť o dennom programe a aktivitách voľného času
 • požiadať o informáciu / poskytnúť informáciu
 • požiadať o službu na pošte, v banke čistiarni, kaderníctve …, o tovar v oddeleniach obchodného domu
 • opísať/charakterizovať osobu
 • porozumieť správu o počasí/informovať o počasí
 • porozumieť inzeráty s nehnuteľnosťami/reagovať na ne´/hovoriť o bývaní
 • porozumieť informácie v katalógu cestovných kancelárií/hovoriť o dovolenke/koníčkoch
 • vyjadriť sťažnosť/dožadovať sa nápravy
 • porozumieť inzeráty s ponukou pracovných miest
 • vyjadriť časový údaj

A postupne rozvíjať ďalšie jazykové schopnosti.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 130 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Akadémia vzdelávania Zvolen
mobil: +421 902 930 207, +421 902 930 206
e-mail: avzv@avzvolen.sk

Adresa
Námestie SNP 25, 960 01, Zvolen