Kurz: ŠPECIALIZOVANÉ MODULÁRNE VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV - Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu - (základný kurz)

Popis kurzu

Poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní by mali účastníci získať komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.Obsah kurzu

Rozsah základného kurzu:

1. Všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a vnútorná kontrola v územnej samospráve

 • garant modulu: Úrad vlády SR

  2. Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa

 • garant modulu: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  3. Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy

 • garant modulu: Ministerstvo financií SR

  4. Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy

 • garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave

  5. Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, rozpočtové provizórium

 • garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave

  6. Záverečný účet obce a VÚC

 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

  7. Nakladanie s majetkom vo verejnej správe

 • garant modulu: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  8. Kontrola v oblasti účtovníctva, finančných prostriedkov z fondov EÚ

 • garant modulu: Ministerstvo financií SRCieľová skupina

 • kontrolóri verejnej správy, ktorí majú záujem prehĺbiť svoje poznatky,
 • záujemcovia o prácu v oblasti kontroly s minimálnymi skúsenosťami v danej oblasti.Poznámka k cene

1 modul - 60 € vrátane DPH, celý kurz, t.j. všetkých 8 modulov - 420 € (zľava 60 €) vrátane DPH, poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 60 €Kontaktná osoba

Ing. Zuzana Meszárošová, PhD.
+421 2/593 021 02
zuzana.meszarosova@euba.sk


Organizátor