ŠPECIALIZOVANÉ MODULÁRNE VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV - Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu - (základný kurz)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní by mali účastníci získať komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

Cieľová skupina

 • kontrolóri verejnej správy, ktorí majú záujem prehĺbiť svoje poznatky,
 • záujemcovia o prácu v oblasti kontroly s minimálnymi skúsenosťami v danej oblasti.

Obsahová náplň

Rozsah základného kurzu:

1. Všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a vnútorná kontrola v územnej samospráve

 • garant modulu: Úrad vlády SR

  2. Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa

 • garant modulu: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  3. Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy

 • garant modulu: Ministerstvo financií SR

  4. Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy

 • garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave

  5. Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, rozpočtové provizórium

 • garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave

  6. Záverečný účet obce a VÚC

 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

  7. Nakladanie s majetkom vo verejnej správe

 • garant modulu: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  8. Kontrola v oblasti účtovníctva, finančných prostriedkov z fondov EÚ

 • garant modulu: Ministerstvo financií SR

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Zuzana Meszárošová, PhD.
tel:
+421 2/593 021 *** zobraziť

mobil:
+421 903 720 *** zobraziť

email:
zuzana.meszarosova@... zobraziť


Adresa
Dolnozemská cesta 1., 85235 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/672 953 *** zobraziť

email:
bbs@... zobraziť

web: www.euba.sk/bbs

Adresa
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Dolnozemská cesta 1, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)