Sales CIMA A

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • nadobudnete komplexné vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre efektívny predaj a komunikáciu so zákazníkom,
  • pochopíte strategickú úlohu riadenia predaja pre dosiahnutie konkurenčnej výhody,
  • zmeníte obchodné myslenie smerom ku komplexnému marketingovému pohľadu na trh a zákazníkov,
  • upevníte si získané vedomosti a ich certifikáciou dosiahnete vyššiu kvalitu a štandardizáciu procesov v oblasti predaja a marketingu,
  • prostredníctvom praktického nácviku a modelových situácií získate schopnosti okamžite využiteľné v predajnom procese,
  • zvýšite si kvalifikáciu, získané vedomosti a zručnosti si preveríte podľa medzinárodných štandardov formou záverečnej skúšky pred nezávislou certifikačnou komisiou, máte možnosť získať certifikát – obchodník, predajca,
  • kurz vám pomôže otvoriť cestu ku kariérovému rastu,
  • získate nové kontakty a inšpiráciu, budete mať možnosť konzultovať konkrétne problémy s lektormi – expertmi z praxe.

Cieľová skupina

  • predajcom, obchodníkom, obchodným zástupcom, obchodným reprezentantom, pre pozície označované ako junior,
  • tým, ktorí majú záujem o novú profesionálnu pracovnú dráhu v oblasti obchodu.

Obsahová náplň

1. sústredenie (2 dni) ● Úloha predaja v organizáciách ● Predaj v marketingových súvislostiach ● Predajné plány, prognózovanie predaja ● Trendy a špecifiká podľa prostredia predaja ● Nákupné procesy a správanie zákazníka ● Key Account Management a CRM ● Stratégie obchodného konania – vyjednávacie stratégie a taktiky ● Psychológia predaja, osobnosť predajcu a zákazníka ● Motivácia, školenia a osobnostný rozvoj predajcov ● Organizácia a tímová spolupráca ● Príprava na predajné konanie – prospecting, profilácia zákazníka

2. sústredenie (2 dni) ● Reč tela, verbálna a neverbálna komunikácia ● Predaj cez telefón

● Time management a práca so stresom – riadenie času, stanovenie osobných cieľov a priorít, chránenie a získavanie času

3. sústredenie (3 dni) ● Dynamika a fázy nákupného procesu – príprava a zahájenie konania, prezentácia obchodnej ponuky, vyjednávanie

● Profesionálna prezentácia – príprava, štruktúra a priebeh prezentácie ● Predajné techniky, argumentácie, námietky – predajné techniky a metódy, zvládanie námietok, sťažností a reklamácií. Záver obchodného konania

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 7 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
mobil: +421 907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape