Sales CIMA B

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • dosiahnete vedomosti a schopnosti potrebné pre riadenie predaja, predajných síl a ich efektívnu komunikáciu so zákazníkom na základe cieľov,
  • vytvoríte strategickú úlohu riadenia predaja a marketingu pre dosiahnutie konkurenčnej výhody,
  • vytvoríte si zmenu obchodného myslenia smerom k novému marketingovému pohľadu na trh a zákazníka v závislosti na vývoji trhu, spotrebných preferenciách a individualizácii zákazníckeho prístupu,
  • zvýšite si kvalifikáciu, získané vedomosti a zručnosti si preveríte podľa medzinárodných štandardov formou záverečnej skúšky pred nezávislou certifikačnou komisiou, máte možnosť získať certifikát – obchodný manažér,
  • kurz vám pomôže otvoriť cestu ku kariérovému rastu,
  • získate nové kontakty a inšpiráciu, budete mať možnosť konzultovať konkrétne problémy s lektormi – expertmi z praxe.

Cieľová skupina

  • manažérom na strednej a vyššej úrovni riadenia v oblasti obchodu a predaja,
  • absolventom kurzu Marketing CIMA A, Sales CIMA A.

Obsahová náplň

1. sústredenie (2 dni) ● Prostredie predaja ● Databázy a práca s nimi ● Prognózy predajov

● Plánovanie predaja ● Riadenie distribučných kanálov

2. sústredenie (2 dni) ● Finančné výsledky a controling ● Tvorba rozpočtu

● KAM – starostlivosť o kľúčových zákazníkov ● CRM – budovanie vzťahov so zákazníkmi ● Medzinárodný predaj – interkultúrna komunikácia

3. sústredenie (2 dni) ● Riadenie predaja

● Pokročilé predajné zručnosti

4. sústredenie (2 dni)
● Psychohygiena a riadenie času

● Manažérske zručnosti – techniky ● Kontrola obchodných zástupcov – OZ

5. sústredenie (2 dni) ● Riadenie ľudských zdrojov

● Právne aspekty predaja

Termíny kurzov

11.04.2017 - 07.06.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 10 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
mobil: +421 907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), Bratislava, Praha

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape