SOCIÁLNA POLITIKA AKO ZDROJ FINANCOVANIA STAROSTLIVOSTI O ZAMESTNANCOV

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

SOCIÁLNY FOND A SOCIÁLNA POLITIKA V PODNIKU – TVORBA, ČERPANIE SOCIÁLNEHO FONDU V ZMYSLE ZÁKONA, KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA, PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O ZAMESTNANCOV A PRIJATÝCH INTERNÝCH ZÁSAD SOCIÁLNEJ POLITIKY

Cieľová skupina

Seminár je určený pre podnikateľov, fyzické aj právnické osoby, ekonómov, účtovníkov a pod.

Obsahová náplň

Sociálny fond ako zdroj financovania starostlivosti o zamestnancov

Cieľ: Poukázať na význam starostlivsti o zmestnancov pre úspech každého zamestnávateľa.

Ľudské zdroje sú pre každého zamestnávateľa nenahraditeľným kapitálom. Starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov a naplnenie ich potrieb zamestnávateľ realizuje ako povinnú starostlivosť – vyplývajúcu z legislatívy, ako zmluvnú starostlivosť zakotvenú v kolektívnych zmluvách, alebo ako dobrovoľnú starostlivosť, na ktorú sa zamestnávateľ zaviaže v pracovnej zmluve alebo v inom vnútroorganizačnom predpise. Zdrojom financovania starostlivosti o zamestnancov môže byť Sociálny fond povinne tvorený v zmysle zákona alebo z prevádzkových nákladov, ak to ustanovuje osobitný predpis, prípadne nerozdelený zisk.

1. Povinná starostlivosť Legislatívna úprava vybrané ustanovenia zo:

 • Zákonníka práce,
 • zákona o BOZP
 • zákona o ochrane zdravia
 • zákona o nefajčiaroch…

2. Zmluvná starostlivosť vyplývajúca zo:

 • zákona o kolektívnom vyjednávaní,
 • KZ vyššieho stupňa
 • KZ podnikovej
 • Pracovnej zmluvy

3. Dobrovoľná starostlivosť o zmestnancov

 • Pracovný poriadok
 • Smernica o tvorbe a čerpaní SF
 • Jednorazové rozhodnutia zamestnávateľa ( napríklad pôžička, iné plnenia)

4. Sociálny fond ako zdroj financovania starostlivosti o zamestnancov

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v zmysle zákona o sociálnom fonde a kolektívnych zmúv.

 • Čerpanie sociálneho fondu
 • Príspevky na stravovanie
 • Služby využívané na regeneráciu
 • zdravotná starostlivosť
 • príspevok na dopravu do zamestnania a späť
 • rekreácie
 • vzdelávanie a ďaľší rozvoj zamestnancov
 • príspevok na DDS
 • fondy tvorené zo zisku
 • Ostatná sociálna politika – program starostlivosti o zamestnancov v zmysle kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

5. Poskytovanie plnení zo SF a ich vply na:

 • Zdaňovanie daňou z príjmov zo závislej činnosti
 • Vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne (aktuálne zmeny a informácie z danej oblasti a súvisiacich predpisov).

6. Príklady rôznych plnení z praxe

7. Diskusia

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Súčasťou seminára sú odborné pracovné materiály a samozrejme chutné občerstvenie a nápoje. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, prosím, oznámte nám to deň vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Tešíme sa na Vás!

Ak budete na seminári s niečím nespokojní, povedzte to nám a vylepšíme to a ak budete spokojní, šírte prosím dobrú reklamu o nás ďalej, alebo nás sledujte a zdieľajte na www.facebook.com/agenturaapollo

Každý, kto k nám chodieva na semináre, kurzy a školenia vie, že dbáme na Váš komfort a záleží nám na Vašej spokojnosti.

Lektor:
ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 242 412
mobil: +421 903 242 412
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape