Dotazovací jazyk SQL - základní kurz - Databázový server Oracle

Základné info
 • Termín kurzov: 04.10.2017 - 05.10.2017 + 2 ďalších termínov
 • Miesto konania: Veronské náměstí 330, Praha 10
 • Cena: 7 200 Kč (5 950 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: Cena: 5950,- Kč bez DPH. Na vyžádání můžeme fakturovat jako fyzická osoba - neplátce daně. Tj. bez DPH. Toto je výhodné pro fyzické osoby a neplátce daně. V ceně zahrnuto drobné občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda, dle výběru účastníka).
 • Organizátor: VIRIDIS informační systémy, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz seznámí posluchače s použitím dotazovacího jazyka SQL. Součástí kurzu je teoretická část, která seznámí posluchače se syntaxí jazyka SQL a jeho jednotlivými příkazy a funkcemi. Dále je součástí praktická část, ve které si účastníci procvičí probíranou látku na mnoha názorných příkladech s použitím databázového systému Oracle a nástroje SQL Developer.

Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Teorie databázových systémů

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Dotazovací jazyk SQL a PL/SQL – pokročilý kurz – DB server Oracle

Tento kurz nabízíme uskutečnit také jako Zakázkové firemní školení přímo ve Vaší firmě či na Vašem pracovišti s použitím naší mobilní notebookové učebny.

Cieľová skupina

Kurz je určen pro jednotlivce i skupiny z řad veřejnosti a firem. Doporučené znalosti:

Obsahová náplň

Osnova:

Úvod do SQL

 • Základní pojmy – databáze, DB stroj, relační databáze
 • Organizace dat v relačních databázích

DBMS Oracle a nástroj SQL Developer

 • Kde získat potřebné nástroje
 • Instalace, spuštění, připojení k databázi

Příkaz SELECT.

 • Trocha teorie kolem příkazu SELECT – projekce, restrikce, spojení.
 • Základní syntaxe příkazu SELECT.
 • Úpravy výsledkové sady – aritmetické a řetězcové operátory.
 • Hodnoty typu NULL a práce s nimi.

Klauzule WHERE.

 • Logické operátory v klauzuli WHERE.
 • Řetězcový operátor LIKE.
 • Další operátory.
 • Řazení záznamů – operátor ORDER BY.

„Jednořádkové“ funkce.

 • Datové typy v SQL.
 • Řetězcové (znakové) funkce.
 • Numerické funkce.
 • Konverzní funkce, implicitní a explicitní datové konverze.
 • Typ DATE a funkce pro manipulaci s hodnotami typu DATE.
 • Funkce DECODE.

Dotazy nad více tabulkami – spojení (join).

 • Trocha teorie kolem spojení tabulek, kartézský součin tabulek.
 • Syntaxe spojení v klauzuli FROM.
 • Syntaxe spojení v klauzuli WHERE.
 • Různé typy spojení (eqijoin vs. non-equijoin, self-join, outer-join).

Agregační (víceřádkové) funkce.

 • Přehled a popis agregačních funkcí.
 • Agregační funkce a hodnoty typu NULL.
 • Klauzule GROUP BY.
 • Klauzule HAVING.

Vnořené SQL dotazy (subqueries).

 • Jednořádkové vnořené dotazy, využití vnořených dotazů.
 • Víceřádkové dotazy, množinové operátory.
 • Korelované dotazy vs. nekorelované dotazy.
 • Vícesloupcové dotazy, párové a nepárové porovnávání.
 • Množinové operace

Práce s tabulkami

 • Příkaz CREATE TABLE.
 • Vytváření tabulek s pomocí vnořených dotazů.
 • Příkaz ATER TABLE – změna existujících tabulek.
 • Příkaz DROP TABLE.

Manipulace s daty v tabulkách.

 • Příkaz INSERT INTO.
 • Příkaz UPDATE.
 • Příkaz DELETE.

Integritní omezení

 • Jednoduchá integritní omezení – CHECK.
 • Primární a sekundární klíče.

Další databázové objekty.

 • Sekvence.
 • Pohledy.
 • Synonyma.

Transakce.

 • Účel transakcí – pojem ACID.
 • Syntaxe transakcí, savepoints.
 • Implicitní commit a rollback.
 • Statement-level transakce.

Lektor:
Ing. Vít Zelený

Typ a platnosť osvedčenia:
Na základě úspěšného absolvování kurzu vystavíme certifikát - potvrzení o absolvování kurzu jménem naší firmy.

Termíny kurzov

04.10.2017 - 05.10.2017

jednotlivé lekce: 04.10.2017 8:00-13:00, 05.10.2017 8:00-13:00 Veronské náměstí 330 109 00 Praha 10

Prihlásiť sa
15.11.2017 - 16.11.2017

jednotlivé lekce: 15.11.2017 8:00-13:00, 16.11.2017 8:00-13:00 Veronské náměstí 330 109 00 Praha 10

Prihlásiť sa
13.12.2017 - 14.12.2017

jednotlivé lekce: 13.12.2017 8:00-13:00, 14.12.2017 8:00-13:00 Veronské náměstí 330 109 00 Praha 10

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Vít Zelený
tel:
+420 222 948 *** zobraziť

mobil:
+420 723 900 *** zobraziť

email:
pckurzy@... zobraziť


Adresa
Veronské náměstí 330, 109 00 Praha 10

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 222 948 *** zobraziť

mobil:
+420 723 900 *** zobraziť

email:
pckurzy@... zobraziť

web: www.pckurzy.cz

Adresa
VIRIDIS informační systémy, s.r.o.
Veronské nám. 330, Praha 10 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)