Počítačové zručnosti - evidovaní nezamestnaní možnosť preplatenia cez REPAS / evidencia žiadostí na Úrade práce najneskôr 14 dní pred termínom začiatku

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť vedomosti a praktické zručnosti na obsluhu a prácu s počítačom

Cieľová skupina

všetci záujemcovia o zvýšenie počítačovej gramotnosti ;Evidovaní nezamestnaní si môžu kurz nechať preplatiť UPSVaR formou REPAS.

Obsahová náplň

Absolventi kurzu získajú potrebné vedomosti a praktické zručnosti. Na trhu práce budú mať absolventi kurzu široké uplatnenie v celej škále administratívnych, ekonomických a personálnych činností vo výrobnej i nevýrobnej sfére. Prostredníctvom Informačných technológií budú schopní participovať na správe vecí verejných, budú schopní ovládať nové formy práce, spolupracovať a komunikovať vo všetkých oblastiach ekonomiky a života spoločnosti a získavať pracovné príležitostí aj mimo územia SR

Typ a platnosť osvedčenia:
potvrdenie o absolvovaní

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

27.03.2017 - 26.06.2017

Kurz sa otvára pri počte min. 6 záujemcov, preto sa informujte.

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 120 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Helena Bačiaková
mobil:
+421 910 114 *** zobraziť

email:
avmt@... zobraziť


Adresa
Malá hora 3, 036 01 Martin

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 910 114 *** zobraziť

mobil:
+421 910 114 *** zobraziť

email:
avmt@... zobraziť

web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Martin
Malá Hora 3, Martin Zobraziť na mape