PRAVIDLÁ A ÚPRAVA OBCHODNEJ KOREŠPODENCIE PODĽA STN + VYDANIE OSVEDČENIA

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

CIEĽOM KURZU JE ZDOKONALIŤ ÚČASTNÍKOV V OBLASTI PRAVIDIEL ÚPRAVY OBCHODNEJ KOREŠPODENCIE, POUKÁZAŤ NA POVINNOSTI A NAUČIŤ ÚČASTNÍKOV VŠETKY NÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCE SA TEJTO PROBLEMATIKY. SEMINÁR JE VYSOKO ODBORNÝ A PRAKTICKÝ ZÁROVEŇ. SPLNÍ OČAKÁVANIA AJ TOHO NAJNÁROČNEJŠIEHO KLIENTA.

Cieľová skupina

SEMINÁR JE URČENÝ PRE TÝCH, KTORÝCH SA TÝKA PRÍPRAVA KOREŠPODENCIE A ZÁROVEŇ PRE KAŽDÉHO, KTO SA CHCE ZDOKONALOVAŤ AJ V TEJTO OBLASTI.

Obsahová náplň

  1. Pravidlá písania a úpravy písomností podľa STN,
  2. Princípy a vytvorenie úradného listu a ďalších dokumentov vo forme šablón v textovom editore MS Word s aplikovaním formálnej úpravy ktorú stanovujú STN,
  3. Práca so šablónou
  4. Obálky, adresy a adresné štítky používané v korešpondencii organizácie a princípy ich písania podľa STN,
  5. Hromadná korešpondencia,
  6. Zásady písania mailov – netiketa –súbor pravidiel pri písaní elektronickej pošty
  7. Diskusia

AKCIA: PRI PIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
Mgr. Mária MUCHOVÁ

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 242 412
mobil: +421 903 242 412
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape