Bratislava

Verejné obstarávanie - Príprava VO v rámci dotačných programov

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea, s.r.o. Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: v cene sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie v priebehu školenia, stravný lístok na obed
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom školenia je:

 • komplexne informovať poslucháčov o pravidlách a postupoch pri plánovaní, príprave a realizovaní verejného obstarávania tak, aby bolo možné čerpať finančné zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov bez následných korekcii,
 • základné zmeny legislatívy v programovom období 2014 – 2020,
 • ako pripraviť a realizovať činnosti v oblasti verejného obstarávania, od určenia predpokladanej hodnoty zákazky, opisu predmetu zákazky, upozorníme Vás čo sa považuje pri kontrole za diskrimináciu v podmienkach účasti a kritériách hodnotenia až k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom,
 • pozor na konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní,
 • environmentálne a sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní, stručná informácia ako sa v tejto oblasti zorientovať v programovom období 2014 – 2020,
 • čo všetko a ako sa predkladá na kontrolu riadiacemu orgánu z verejného obstarávania,
 • najčastejšie nedostatky pri verejnom obstarávaní

Cieľová skupina

Kurz je určený pre verejných obstarávateľov podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní a osoby, ktorým verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov, osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Obsahová náplň

 • Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pravidlá a postupy vo verejnom obstarávaní pri čerpaní finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
 • Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, pravidlá a postupy, ktoré jednotne musia aplikovať do svojich príručiek pre prijímateľa riadiace orgány,
 • Povinnosti žiadateľa v oblasti verejného obstarávania pred podaním žiadosti o financovanie projektu z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ako si plánovať, pripraviť a zrealizovať verejné obstarávanie tak, aby prešlo kontrolou riadiaceho orgánu.
 • Kontrola verejného obstarávania riadiacim orgánom, zameraná na dodržiavanie základných pravidiel a princípov verejného obstarávania.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)