Vzdelácací program „ TOP manažment samosprávy"

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvýšiť odborné povedomie u vedúcich predstaviteľov samosprávy s prioritným zameraním na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov, ako aj získanie všeobecného prehľadu a nových vedomostí, ktorých uplatnenie umožní lepšie napredovanie samosprávnej inštitúcie. Zároveň osvojenie si základných protokolárnych návykov a vystupovania pri prezentovaní nielen svojej osoby, ale aj samotnej inštitúcie navonok.

Cieľová skupina

  • primátori miest, zástupcovia primátorov, prednostovia MÚ a starostovia obcí,

pričom je na zvážení štatutára príslušnej inštitúcie, akého vedúceho zamestnanca deleguje na predmetné vzdelávanie.

Obsahová náplň

  • Verbálna a neverbálna komunikácia – vystupovanie pred kamerou – 16 hodín, lektor: PhDr. Lucia Barmošová, PhD., moderátorka TV JOJ
  • Financie územných samospráv vo verejných financiách – finančný manažment a finančné politiky – 8 hodín, lektor: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., NHF EU v Bratislave
  • Rozpočtové hospodárenie obce a VÚC – tvorba rozpočtu a efektívnosť hospodárenia – 8 hodín – garant: Ing. Eva Balážová, PhD., FEŠRR SPU Nitra a prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR
  • Praktické cvičenia – k dvom predchádzajúcim tematickým blokom sa uskutočnia spoločné cvičenia – 4 hodiny, max. 20 účastníkov v skupine (počet skupín bude závisieť od celkového počtu účastníkov vzdelávania), lektori: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., NHF EU v Bratislave a Ing. Eva Balážová, PhD., FEŠRR SPU Nitra a prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR
  • Slovenská diplomatická služba – zameranie ekonomickej diplomacie vo väzbe na spoluprácu s územnou samosprávou – 4 hodiny, lektor: Ing. Milan Staňo, riaditeľ BBS
  • Etiketa spoločenského správania a diplomatický protokol – 8 hodín, lektor: JUDr. Peter Rusiňák, PhD., špecialista na diplomatický protokol a spoločenskú etiketu. Pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Portugalsku.
  • Projektový manažment – 8 hodín, lektor: doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Štátny pedagogický ústav, Bratislava
  • Komunikácia samosprávy s verejnosťou – 8 hodín, lektor: Ing. Emil Suchánek, ASMAN s.r.o.
  • Základy práva pre efektívny výkon samosprávy – 8 hodín, lektor: JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jarolím Hraško
tel:
+421 2/672 951 *** zobraziť

email:
jarolim.hrasko@... zobraziť


Adresa
Dolnozemská cesta 1., 85235 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/672 953 *** zobraziť

email:
bbs@... zobraziť

web: www.euba.sk/bbs

Adresa
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Dolnozemská ulica č.1, Bratislava Zobraziť na mape