Kurz: Právo vecného bremena - aktuálne otázky

Popis kurzu

  1. Charakteristika a rozdelenie vecných bremien
  2. Vznik a zánik vecných bremien
  3. Práva a povinnosti vyplývajúce z vecných bremien
  4. Tzv. „zákonné“ bremená a ich ústavná konformita
  5. Zápis vecných bremien do katastra nehnute?ností
  6. Aktuálne otázky a ich rie?enia
  7. DiskusiaCieľová skupina

Seminár je pripravený pre odbornú verejnosť, ktorá sa zaoberá oblasťou nehnuteľností, zástupcov a právnikov firiem, ministerstiev a štátnych inštitúcií, advokátov a koncipientov.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor