Kurz: Ochrana osobných údajov v súvislosti so zákonom o whistleblowingu - povinnosti zamestnávateľa a podmienky spracúvania osobných údajov

Popis kurzu

Aké zmeny priniesol zákon o whistleblowingu v ochrane osobných údajov? Aké podmienky spracúvania osobných údajov musí zamestnávateľ zabezpečiť? Aké dokumenty je zamestnávateľ povinný vypracovať? Odpovede na tieto a ďalšie otázky o súvislostiach medzi whitleblowingom a ochranou osobných údajov sa dozviete na našom školení, ktoré sa koná v Bratislave pod vedením skúsených lektoriek.Obsah kurzu

1. Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (zákon o whistleblowingu)

 • Účel a predmet zákona
 • Základné pojmy
 • Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona
 • Aplikácia zákona vo firme alebo orgáne verejnej správy

2. Ochrana osobných údajov

 • Účel a predmet zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Základné pojmy
 • Podmienky spracúvania osobných údajov
 • Povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov

3. Whistleblowing a ochrana osobných údajov

 • Ochrana osobných údajov v súvislosti so zákonom o whistleblowingu
 • Podmienky spracúvania osobných údajov
 • Povinnosti zamestnávateľa a potrebné dokumentyCieľová skupina

Seminár je pripravený pre zástupcov zamestnávateľov nad 50 zamestnancov – právnikov, manažérov, pracovníkov personálnych odborov a pracovníkov štátnych orgánov a inštitúcií.Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor