ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom komplexné informácie o zákone č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. V rámci témy prezentujeme spoločné ustanovenia pre alkoholické nápoje, lieh, víno a medziprodukt, pivo ako i všetko o daňovom dozore a daňovej kontrole.

Cieľová skupina

Najmä výrobcovia, veľkosklady, oprávnení príjemcovia, dovozcovia spotrebiteľského balenia, možné nové daňové subjekty, vhodné ale aj pre daňových poradcov, advokátov.

Obsahová náplň

 • legislatívny základ
 • predmet dane
 • základ dane, výpočet dane
 • sadzba dane
 • oslobodenie od dane
 • vznik daňovej povinnosti, daňové priznanie
 • užívateľský podnik
 • daňový sklad
 • zábezpeka na daň
 • oprávnený príjemca
 • postup pri preprave
 • osobité náležitosti povolenia
 • osobitné ustanovenia pre lieh
 • označovanie spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou známkou
 • osobitné ustanovenia pre víno a medziprodukt
 • osobitné ustanovenia pre pivo
 • spôsob vedenia evidencie
 • sankcie a ich eliminácia
 • elektronická komunikácia, sprievodné dokumenty
 • zaručený elektronický podpis

Lektor:
Ing. Milan Sládek, http://www.cdservices.sk/ona/predstavujeme/

Typ a platnosť osvedčenia:
celoštátna

Termíny kurzov

26.04.2017
24.05.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť


Adresa
Starohájska 9/B (1. poschodie) , 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť

web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape