Statistické metody

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vysvětlit účastníkům způsob použití statistických metod pro data získaná měřením a srovnáváním. Objasnit zásady sběru, zpracování a analýzy dat a využití statistických metod pro plánování kvality a řízení procesu.

Cieľová skupina

Kurz je určen pracovníkům technické přípravy výroby, pracovníkům útvarů řízení kvality a technické kontroly.

Obsahová náplň

Základy statistiky

  • Spojité a diskrétní veličiny a funkce
  • Uplatnění Gaussova normálního rozdělení
  • Histogram a příčiny proměnlivosti procesů
  • Zpracování dat v tabulkovém kalkulátoru

Statistická regulace procesu měřením

  • Zásady regulace
  • Regulační diagramy
  • Indexy způsobilosti

Statistické přejímky srovnáváním

  • Principy AQL
  • Zásady poskytnutí záruk za kvalitu

Termíny kurzov

17.01.2017
24.01.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Šárka Tůmová
tel: +420 567 300 215
mobil: +420 604 833 927
e-mail: audit@nqa.cz

Adresa
Jedovnická 7, 628 00, Brno

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 567 300 215
email: info@nqa.cz
web: www.nqa.com/cs-cz

Adresa
NQA CZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 76/10, Jihlava Zobraziť na mape