Kurz: Statistické metody

Popis kurzu

Vysvětlit účastníkům způsob použití statistických metod pro data získaná měřením a srovnáváním. Objasnit zásady sběru, zpracování a analýzy dat a využití statistických metod pro plánování kvality a řízení procesu.Obsah kurzu

Základy statistiky

  • Spojité a diskrétní veličiny a funkce
  • Uplatnění Gaussova normálního rozdělení
  • Histogram a příčiny proměnlivosti procesů
  • Zpracování dat v tabulkovém kalkulátoru

Statistická regulace procesu měřením

  • Zásady regulace
  • Regulační diagramy
  • Indexy způsobilosti

Statistické přejímky srovnáváním

  • Principy AQL
  • Zásady poskytnutí záruk za kvalituCieľová skupina

Kurz je určen pracovníkům technické přípravy výroby, pracovníkům útvarů řízení kvality a technické kontroly.Poznámka k cene

certifikovaní klienti NQA CZ mají slevu 20% z ceny kurzuKontaktná osoba

Ing. Šárka Tůmová
+420 567 300 215
audit@nqa.cz


Organizátor