Údržba zameraná na spoľahlivosť (RCM)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Klasické spôsoby údržby sú založené na pláne údržby vytvorenom podľa manuálov výrobcov zariadení a prípadne podľa legislatívnych predpisov. Neberú sa do úvahy špecifiká umiestnenia a prevádzkovania zariadenia, takže niektoré úkony sa robia zbytočne, niektoré zbytočne často a niektoré naopak na dolnej hranici potrieb daného zariadenia. To vedie k vysokým nákladom na údržbu a nie vždy k dostatočnej spoľahlivosti systému ako celku. Metóda RCM odstraňuje tieto nedostatky.

Cieľová skupina

Vzdelávanie je určené pracovníkom majúcim na starosti plánovanie a organizáciu údržby vo firme.

Obsahová náplň

Metóda RCM skúma zariadenia z hľadiska spoľahlivosti fungovania celku. Hodnotí dôležitosť jednotlivých zariadení na základe ich dôležitosti a rizík vyplývajúcich z ich prípadného zlyhania. Skúma funkcie každého zariadenia a umožní nájsť pre toto zariadenie optimálny plán údržby akceptujúci špecifiká jeho prevádzkovania. Výsledkom je vyššia spoľahlivosť systému a zníženie nákladov na jeho údržbu. RCM je súčasťou riskmanažmentu firmy (optimalizácia plánu údržby na základe zhodnotenia rizika možných strát spôsobených zlyhaním zariadenia). Pri implementácii metódy sa používajú nasledovné znalosti: FMECA (Failure modes, effects and criticality analysis), RCM rozhodovací diagram, informácie o návrhu, konštrukcii a prevádzke systému, techniky monitorovania stavu zariadení, rozhodovanie na základe zhodnotenia rizík (napr. frekvencia a následky zlyhaní v zmysle ich vplyvov na bezpečnosť, životné prostredie a obchodné operácie).

Obsah vzdelávania · úvod do RCM · spôsoby a frekvencia zlyhania zariadení · plánovaná údržba · monitorovanie stavu zariadenia · údržba založená na hľadaní závad · zvažovanie rizík pri prevádzkovaní zariadení · vedenie a dokumentovanie RCM analýzy · FMECA · výber stratégie manažmentu zlyhaní zariadení · udržiavanie RCM programu · aplikácia RCM do existujúceho plánu preventívnej údržby · riešenie prípadovej štúdie, testy.

Tréning je robený kombináciou teoretických základov, praktických príkladov a riešenia prípadových štúdií. Príklady a prípadové štúdie sú volené z pracovného prostredia účastníkov. Výukové materiály a tempo výuky sú zosúladené s najnovšími poznatkami psychológie výuky. Individuálne konzultácie účastníkov sú zaradené vo večerných hodinách. Miesto konania sa vyberie podľa potrieb firmy, pričom doporučujeme realizovať kurz mimo sídla firmy, kde je zabezpečené stravovanie a ubytovanie pre účastníkov.

Organizačné zabezpečenie Maximálny počet ľudí v skupine je 9, minimálny 5. Všetci účastníci dostanú k dispozícii učebné materiály v slovenskom jazyku v textovej forme. Počas tréningu sa zakazuje akékoľvek vyrušovanie z vonku, najmä používanie mobilných telefónov.

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát KOPEX

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Juraj Haluška, PhD.
mobil:
+421 905 642 *** zobraziť

email:
mail@... zobraziť


Adresa
podľa požiadaviek záujemcov, v SR,

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/698 62 *** zobraziť

mobil:
+421 905 642 *** zobraziť

email:
mail@... zobraziť

web: www.kopex.sk

Adresa
KOPEX s.r.o.
Cesta pod Hradovou 9, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)