Bratislava

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Ako bojovať proti zákazke šitej na mieru

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom workshopu je cez pravidlá verejného obstarávania objasniť, ako odhaľovať indikátory v zákazkách „šitých na mieru“ a to v zadávaní takejto zákazky a v súťažných podkladoch a aké sú možné spôsoby obrany. Aké možnosti pre vykonanie nápravy poskytujú zákonné pravidlá. Aké sú dôvody vylúčenia uchádzačov, ako tomu predchádzať a ako sa brániť.

Cieľová skupina

Uchádzači o verejné zákazky, dodávatelia, ktorí sa zaoberajú verejnými zákazkami a problematikou spracúvania ponúk VO, majú záujem sa oboznámiť s problematikou v širšom kontexte s cieľom identifikovať v zadávacej dokumentácii smerovanie zákazky na konkrétneho dodávateľa.

Obsahová náplň

  • Prehľad príslušných ustanovení zákonnej úpravy a aplikácia v praxi.
  • Dôslednosť a pozornosť pri príprave ponuky, v čom to je komplikovanejšie, v čom spočívajú najčastejšie nedostatky, ktoré môžu byť dôvodmi na vylúčenie.
  • Nové inštitúty a problematika ich aplikácie v praxi – samoočisťovací mechanizmus, JED, aktualizácia dokladov v zozname hospodárskych subjektov, prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov.
  • Spoluzodpovednosť subdodávateľov, povinnosti uchádzačov, formy zapojenia hospodárskych subjektov do VO.
  • Nové oprávnenia a zodpovednosť vo verejnom obstarávaní z pohľadu uchádzačov.
  • Revízne postupy a návrhy na určenie neplatnosti zmluvy.
  • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní.

Vaše problémy a otázky.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Monika Svinčáková
mobil: +421 911 124 142
e-mail: monika.svincakova@otidea.sk

Adresa
die Berater vzdelávacie centrum POLUS Tower I Vajnorská 100/A 16.poschodie, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 914 124 580
mobil: +421 914 124 580
email: vzdelavanie@otidea.sk
web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape