Kurz: Kurz LEKTOR

Popis kurzu

Kurz Lektor je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých.

Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 48 hodín a dištančne 52 hodín. Počas celého kurzu Vám budú k dispozícii naši lektori, ktorí sú odborníci s dlhoročnou praxou v oblasti vzdelávania dospelých. Dištančná forma – samoštúdium, konzultácie s lektormi.

Po absolvovaní nášho kurzu budete vedieť vytvoriť analýzu vzdelávacích potrieb a na základe toho pripraviť vlastný vzdelávací program. Ukážeme Vám rôzne štýly výučby, moderné vzdelávacie metódy, zásady a techniky prezentácie. U nás nájdete príjemné prostredie, wifi free, veľkokapacitné parkovisko, vynikajúcu kávu a občerstvenie.

Kurz Lektor môžete absolvovať aj prostredníctvom programu rekvalifikácie RE-PAS, ktoré prepláca ÚPSVaR. Po vykonaní školenia a úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané osvedčenie o akreditovanom kur­ze.

Využite naše zľavy, ktoré poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti kurz bezpečnostných technikov alebo základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany. Využite nákup výhodných balíkov:

Základný kurz bezpečnostných technikov (cena 546€ s DPH) + Kurz „LEKTOR“ (cena 200€ s DPH) – cena spolu 746 € s DPH. Akciová cena 666 € s DPH

Základný kurz bezpečnostných technikov (cena 546€ s DPH) + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (cena 378€ s DPH) + Kurz „LEKTOR“ (cena 200€ s DPH) – cena spolu 1124 € s DPH. Akciová cena 999 € s DPH

Účastníci základných a aktualizačných kurzov z oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi si môžu uplatniť zľavu 15%* na novo zakúpený Softvér BTS a informačný portál www.ebts.besoft.skObsah kurzu

 • Základy vzdelávania dospelých
 • Analýza vzdelávacích potrieb
 • Cieľ vzdelávania, Obsah vzdelávania
 • Metódy vzdelávania dospelých
 • Špecifiká učenia sa dospelých
 • Bariéry vo vzdelávaní dospelých
 • Osobnosť a profesijné kompetencie lektora
 • Diagnostika vo vzdelávaní dospelých
 • Predpoklady úspešnej komunikácie
 • Verbálna komunikácia, Neverbálna komunikácia
 • Rétorické schopnosti lektora
 • Príprava prezentácie
 • Tréning praktických lektorských zručností. Spätná väzbaCertifikát

Osvedčenie s celoslovenskou platnosťouPoznámka k cene

Pre zmluvných klientov platia nižšie ceny. Využite akciovú cenu balíkov školení z ponukového listu. **Využite možnosť absolvovať kurz ZADARMO (preplatený úradom práce) cez projekt RE-PAS.**Kontaktná osoba

PhDr. Slávka Šamudovská
+421 55/720 16 14
samudovska@besoft.sk


Organizátor