Kurz LEKTOR

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz „Lektor“ je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje u školiteľov ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) písm. a) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 48 hodín a dištančne 52 hodín.

Cieľová skupina

Osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých

Obsahová náplň

 • Základy vzdelávania dospelých
 • Analýza vzdelávacích potrieb
 • Cieľ vzdelávania, Obsah vzdelávania
 • Metódy vzdelávania dospelých
 • Špecifiká učenia sa dospelých
 • Bariéry vo vzdelávaní dospelých
 • Osobnosť a profesijné kompetencie lektora
 • Diagnostika vo vzdelávaní dospelých
 • Predpoklady úspešnej komunikácie
 • Verbálna komunikácia, Neverbálna komunikácia
 • Rétorické schopnosti lektora
 • Príprava prezentácie
 • Tréning praktických lektorských zručností. Spätná väzba

Lektor:
PhDr. Slávka Šamudovská, PhDr. Anna Dérerová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie s celoslovenskou platnosťou

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

15.05.2017 - 07.06.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Slávka Šamudovská
tel: +421 55/720 16 14
mobil: +421 911 650 749
e-mail: samudovska@besoft.sk

Adresa
Štúrova 6, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 055/720 16 10-4
email: besoft@besoft.sk
web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, Košice Zobraziť na mape