Kurz: PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU OOZ-S V SOULADU S PŘEDPISEM ČD V95/5

Popis kurzu

kvalitně připravit posluchače na zkoušku OOZ-S v souladu s předpisem ČD V 95/5Obsah kurzu

  • 1.den: 9.00 – 15.00 Legislativa (Zákon č. 266/1994 Sb., Vyhláška č.100/1995 Sb., č.101/1995 Sb. , č. 173/1995 Sb., č. 16/2012 Sb.), Svařování železničních kolejových vozidel (předpis ČD V95/5 -změna č.4). Technické materiály (požadavky podle normy ČSN EN 10204), Svařovací materiály (základní, přídavné, druhy, technické plyny, použití, značení, struktura materiálu, chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti, struktura, krystalová mřížka)
  • 2.den: 8.00 – 14.00 Výklad norem ČSN EN 15085 –1,2,3,4,5, kvalifikace postupů svařování normy ČSN EN ISO 15607; 15609–1,2; ČSN EN ISO 15611; ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614–1,2,7), Technologie svařování (ČSN EN 4063; ČSN EN 6947, ČSN EN 22553; ČSN EN ISO 9692– 1,2; ČSN EN ISO 6520–1; ČSN EN ISO 5817; ČSN EN ISO 10042; metody svařování. Příprava na zkoušku OOZ-SCieľová skupina

technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním železničních kolejových vozidel pro ČD a.s. (viz.Předpis V 95/5, kap. IV Směrnice pro kvalifikaci svářečského personálu, bod 76 Požadavky na zaměstnance: “Každý zaměstnanec svářečského dozoru, který provádí v rámci své odborné kvalifikace svářecí dozor ve výrobě nebo opravárenství ŽKV, musí mít platné osvědčení OOZ/RS-DV vydané drážním úřadem, jeho praxe v oboru by měla být min.5.let.“)Kontaktná osoba

Jana Vráblíková
+420 261 062 107
vrablikova@svv.cz


Organizátor