PREFERENČNÝ PÔVOD TOVARU V MEDZINÁRODNOM OBCHODE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Postupne Vás prevedieme krok za krokom celou problematikou preferenčného a nepreferenčného pôvodu tovaru s praktickými príkladmi riešenia prípadov z aplikačnej praxe. Naučíme Vás postupy pri vydávaní, zostavovaní dôkazov pôvodu v EÚ, dozviete sa o preferenčnom rámci obchodovania medzi Európskou úniou a niektorými krajinami. Spoznáte možnosti využitia preferenčných výhod, súčasne Vás naučíme ako zistíte, či máte a kedy na ne nárok. Aké sú možnosti kumulácie, aplikácie zjednodušení, či ako správne zostaviť dodávateľské vyhlásenia a ich účel. Predchádzajte vzniku incidentov preventívnym nastavením. Ušetrite čas a prostriedky prijatím včasných opatrení nastavením Vášho systému. Vyškolíme Vašich pracovníkov, aby uplatnili preferenčný pôvod tovaru pri dovoze a tak získali a pre Vašu spoločnosť nemalé finančné prostriedky.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä pre obchodníkov a podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie – dovozcov, vývozcov, výrobcov, distribútorov, obchodné zastúpenia, spracovateľov, dodávateľov, odberateľov, colných deklarantov, nákupcov, predajcov, manažérov, advokátov a zástupcov v colnom konaní.

Obsahová náplň

1. Preferenčné systémy EÚ, dôkazy pôvodu, schválený vývozca, kumulácia

 • preferenčné systémy EÚ (zmluvné – dvojstranné, mnohostranné, jednostranné – nerecipročné) colná únia, ZVO
 • podmienky získania preferenčného pôvodu (dostatočné spracovanie, minimálne operácie)
 • dôkazy preferenčného pôvodu tovar
 • kumulácia tovaru rôzneho pôvodu
 • zjednodušený postup pri potvrdzovaní pôvodu tovaru (schválený vývozca)

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 952/2013, Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 – upravujú nepreferenčný a preferenčný pôvod tovaru medzi EÚ a niektorými krajinami. 2. Najčastejšie pochybenia, podporné dokumenty, verifikácia

 • chyby v preferenčných dokladoch a najčastejšie nedostatky u schválených vývozcov pri potvrdzovaní pôvodu tovaru –

predchádzanie ich vzniku a ich odstraňovanie

 • dôvody, ktoré vedú k neuznaniu preferenčných dokladov
 • možné úpravy pri vystavovaní preferenčných dokladov
 • vystavovanie dodávateľských a dlhodobých dodávateľských vyhlásení – eliminácia chýb pri vystavovaní a povinná

evidencia a archivovanie podporných dokladov

 • verifikácia dodávateľského vyhlásenia, verifikačné konanie – tlačivo INF 4 a jeho vystavovanie
 • záväzné informácie o pôvode tovaru
 • diskusia a odpovede na otázky účastníkov.

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško - konateľ, odborný lektor, odborný konzultant zodpovie Vaše otázky

Typ a platnosť osvedčenia:
celoštátna

Termíny kurzov

30.03.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Adresa
Starohájska 9/B (1. poschodie) , 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
email: jozef.vasko@cdservices.sk
web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape