Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Postupne Vás prevedieme krok za krokom celou problematikou preferenčného a nepreferenčného pôvodu tovaru s praktickými príkladmi riešenia prípadov z aplikačnej praxe. Naučíme Vás postupy pri vydávaní, zostavovaní dôkazov pôvodu v EÚ, dozviete sa o preferenčnom rámci obchodovania medzi Európskou úniou a niektorými krajinami. Spoznáte možnosti využitia preferenčných výhod, súčasne Vás naučíme ako zistíte, či máte a kedy na ne nárok. Aké sú možnosti kumulácie, aplikácie zjednodušení, či ako správne zostaviť dodávateľské vyhlásenia a ich účel. Predchádzajte vzniku incidentov preventívnym nastavením. Ušetrite čas a prostriedky prijatím včasných opatrení nastavením Vášho systému. Vyškolíme Vašich pracovníkov, aby uplatnili preferenčný pôvod tovaru pri dovoze a tak získali a pre Vašu spoločnosť nemalé finančné prostriedky.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä pre obchodníkov a podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie – dovozcov, vývozcov, výrobcov, distribútorov, obchodné zastúpenia, spracovateľov, dodávateľov, odberateľov, colných deklarantov, nákupcov, predajcov, manažérov, advokátov a zástupcov v colnom konaní.

Obsahová náplň

1. časť – Preferenčné systémy EÚ, získanie pôvodu, dôkazy, kumulácia, schválený vývozca

 • preferenčné systémy EÚ (zmluvné – dvojstranné, mnohostranné, jednostranné – nerecipročné) colná únia, zóny voľného obchodu
 • podmienky získania preferenčného pôvodu (dostatočné spracovanie, minimálne operácie)
 • dôkazy preferenčného pôvodu tovar
 • kumulácia tovaru rôzneho pôvodu.
 • zjednodušený postup pri potvrdzovaní pôvodu tovaru (schválení vývozcovia).

Uplatnenie postupov na umožnenie vydávania alebo zostavovania dôkazov pôvodu zo strany Únie v súlade s preferenčným obchodovaním medzi Európskou úniou a niektorými krajinami.

2. časť – Najčastejšie chyby a nedostatky, podporné dokumenty, verifikácia, ZIN, diskusia, zmeny predpisov

 • chyby v preferenčných dokladoch a najčastejšie nedostatky u schválených vývozcov pri potvrdzovaní pôvodu tovaru – predchádzanie ich vzniku a ich odstraňovanie
 • dôvody, ktoré vedú k neuznaniu preferenčných dokladov
 • možné úpravy pri vystavovaní preferenčných dokladov
 • vystavovanie dodávateľských vyhlásení potrebných pre potvrdenie pôvodu tovaru – dlhodobé dodávateľské vyhlásenia – eliminácia chýb pri vystavovaní a povinná evidencia a archivovanie

podporných dokladov.

 • verifikácia dodávateľského vyhlásenia, verifikačné konanie – Tlačivo INF 4 a jeho vystavovanie.
 • záväzné informácie o pôvode tovaru.
 • zmeny v preferenčnom systéme EÚ v roku 2016

(Jednostranné preferenčné opatrenia – predkladanie dôkazov pôvode od 1.1. 2016 v obchode s Moldavskom a Ukrajinou a ďalšie zmeny)

 • zmeny s ohľadom na colný kódex Únie (UCC) a prijatie vykonávacieho predpisu a delegovaného aktu (dodávateľské vyhlásenie INF 4, nepreferenčné pravidlá pôvodu, Systém registrovaných vývozcov (REX) v rámci GSP, schválený vývozca a nahradenie dokladov o pôvode, ZIN)
 • diskusia a odpovede na otázky účastníkov.

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško - skúsený lektor a profesionál zodpovie všetky Vaše otázky

Typ a platnosť osvedčenia:
celoslovenské

Termíny kurzov

15.12.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Adresa
Starohájska 9/B, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
email: jozef.vasko@cdservices.sk
web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape