INCOTERMS 2010 - doložky v medzinárodnom obchode

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Odborný seminár venovaný používaniu medzinárodných obchodných doložiek (International Commercial Terms) v praxi podľa pravidiel a štandardov Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom v Paríži. Začali sa v praxi aplikovať 1.1.2011. Uľahčujú využitím štandardov prechod nákladov a rizík z predávajúceho na kupujúceho vďaka prehľadnej úprave Dozviete sa o nich pútavou formou a kedykoľvek máte možnosť si overiť jednoduchým spôsobom uplatnenie na konkrétnu transakciu. Jasná doložka dohodnutá pri uzatvorení obchodnej transakcie šetrí náklady, eliminuje riziká a dá rámec obchodnej transakcii. Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom podrobné informácie potrebné pri uzatváraní obchodov a realizácií obchodných transakcií pri nákupe a predaji a preprave svojich produktov. Dozviete sa presné definovanie podmienok obchodu, kto a kedy znáša náklady na dopravu , poistenie tovaru a škody za poškodenie počas prepravy, podmienky realizácie obchodu z pohľadu práv a povinností zmluvných strán, štandardy Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.

Cieľová skupina

obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, bpracovníkov logistiky, špedičných spoločností, disponentov. Je určený pre tých, ktorí potrebujú získať potrebný prehľad a orientáciu vo využívaní doložiek pri uzatváraní kontraktov, obchodných zmlúv, prepravných a prepravno-obstarávateľských zmlúv. Vhodné pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Obsahová náplň

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok

 • čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi
 • rozdelenie doložiek, podľa skupín a druhu dopravy
 • výklad doložiek s príkladmi z praxe
 • rozdiely INCOTERMS 2000 / INCOTERMS 2010, nové doložky a ich používanie
 • povinnosti predávajúceho a kupujúceho u každej doložky
 • zodpovednosť za dodanie a prevzatie tovaru
 • dodacie lehoty pre zmluvné strany
 • prechod vlastníckych práv k tovaru
 • miesto prechodu nákladov na dopravu a prechodu rizika
 • určenie zodpovednosti za stratu, zničenie, poškodenie, znehodnotenie tovaru počas prepravy
 • vplyv doložiek na clo a DPH
 • vplyv doložiek na realizáciu obchodu od jeho uzavretia cez dopravu až po dodanie tovaru

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - colný špecialista, Bc. Igor Lebiedzik - expert na colnú oblasť

Typ a platnosť osvedčenia:
celoštátna

Termíny kurzov

07.02.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Adresa
Starohájska 9/B (1. poschodie), 917 01, Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
email: jozef.vasko@cdservices.sk
web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape