INCOTERMS 2010 - výklad a používanie dodacích doložiek

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

International Commercial Terms – medzinárodné obchodné podmienky v praxi podľa pravidiel a štandardov Medzinárodnej obchodnej komory v Príži. Účinné od 1.1.2011, uľahčujú prechod nákladov a rizík z predávajúceho na kupujúceho práve vďaka štandardnej a prehľadnej úprave Dozviete sa o nich v prehľadnej forme a kedykoľvek máte možnosť si overiť jednoduchým spôsobom uplatnenie na konkrétnu transakciu. Jasné podmienky dohodnuté pri uzatvorení obchodnej transakcie šetria náklady, eliminujú vznik rizík a definujú jasný rámec pre priebeh obchodnej transakcie. Poskytneme účastníkom podrobné informácie potrebné pri uzatváraní obchodov a realizácií obchodných transakcií pri nákupe a predaji a preprave svojich produktov.

Cieľová skupina

obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníci, colní deklaranti, pracovníci logistiky, špedičných spoločností, disponenti. Je určený pre tých, ktorí potrebujú získať potrebný prehľad a orientáciu vo využívaní doložiek pri uzatváraní kontraktov, obchodných zmlúv, prepravných a prepravno-obstarávateľských zmlúv. Vhodné pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Obsahová náplň

 • medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok
 • čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi
 • rozdelenie doložiek, podľa skupín a druhu dopravy
 • výklad doložiek s príkladmi z praxe
 • rozdiely INCOTERMS 2000 / INCOTERMS 2010, nové doložky a ich používanie
 • povinnosti predávajúceho a kupujúceho u každej doložky
 • zodpovednosť za dodanie a prevzatie tovaru
 • dodacie lehoty pre zmluvné strany
 • prechod vlastníckych práv k tovaru
 • miesto prechodu nákladov na dopravu a prechodu rizika
 • určenie zodpovednosti za stratu, zničenie, poškodenie, znehodnotenie tovaru počas prepravy
 • vplyv doložiek na clo a DPH
 • vplyv doložiek na realizáciu obchodu od jeho uzavretia cez dopravu až po dodanie tovaru

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - colný špecialista, Bc. Igor Lebiedzik - expert na colnú oblasť

Typ a platnosť osvedčenia:
celoštátna platnosť

Termíny kurzov

08.12.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Adresa
Starohájska 9/B (1. poschodie), 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
email: jozef.vasko@cdservices.sk
web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape