ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Odborný seminár realizujeme so zameraním na výklad jednotlivých ustanovení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších zmien a doplnení. Poskytneme účastníkom komplexné informácie o zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov podľa jednotlivých tém (pozri obsah seminára).

Cieľová skupina

Najmä výrobcovia, používatelia minerálneho oleja, veľkosklady, obchodníci s minerálnym olejom, dovozcovia, možné nové daňové subjekty, vhodné ale aj pre daňových poradcov, advokátov.

Obsahová náplň

 • predmet úpravy a základné pojmy
 • správa dane, predmet dane
 • základ dane, výpočet dane, sadzba dane
 • oslobodenie od dane
 • vznik daňovej povinnosti, osoba povinná, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane
 • pozastavenie dane, daňový sklad, povolenie na prevádzku DS, podnik na výrobu MO
 • vrátenie dane, zábezpeka na daň
 • výrobca biogénnej látky, sklad minerálneho oleja
 • postup pri preprave MO v pozastavení dane (v SR, EÚ, pri dovoze, vývoze)
 • oprávnený príjemca
 • obchodník s vybraným minerálnym olejom, predajca pohonných látok
 • registrovaný odosielateľ
 • nezrovnalosti pri preprave MO v pozastavení dane
 • zjednodušený sprievodný dokument
 • zásielkový obchod
 • osobité náležitosti povolení
 • vedenie evidencií
 • daňový dozor a daňová kontrola
 • správne delikty a priestupky, ich eliminácia
 • prechodné ustanovenia
 • elektronická komunikácia, sprievodné dokumenty
 • Zoznam preberaných právne záväzných aktov EÚ, žiadosť o vrátenie SPD, hlásenia a DP
 • kde nájdete potrebné informácie

Lektor:
Ing. Milan Sládek, http://www.cdservices.sk/ona/predstavujeme/

Typ a platnosť osvedčenia:
celoslovenské

Termíny kurzov

19.04.2017
17.05.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť


Adresa
Starohájska 9/B (1. poschodie), 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť

web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape