COLNÉ KONANIE PRI DOVOZE A VÝVOZE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom informácie o správnom uplatňovaní colných a daňových predpisov pri obchodovaní s krajinami mimo Európskej únie. Tieto sú potrebné pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií, splnenie colných formalít. Uvidíte dokonalú komplexnú prezentáciu colného konania s vysvetlením súvislostí na uvedených príkladoch a poznatkoch z colnej praxe.

Cieľová skupina

Pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných, deklaračných firiem, ktorí pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze alebo vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní.

Obsahová náplň

 • základné právne predpisy v oblasti colníctva – hierarchia, pôsobnosť, platnosť
 • základné pojmy podľa colných predpisov – vysvetlenie
 • práva a povinnosti účastníkov colného konania – prehľad
 • colné režimy – vysvetlenie všetkých režimov a ich používanie v praxi
 • colné vyhlásenia pri prepustení do voľného obehu a pri vývoze tovaru
 • zjednodušené postupy pri dovoze, vývoze – význam, získanie, používanie
 • priebeh colného konania – účel, začiatok, úkony, ukončenie
 • colný dlh – vznik, zánik, zabezpečenie – prehľad
 • oslobodenie od dovozného cla
 • tri piliere colného konania – v prehľad s vysvetlením ich podstaty y významu
 • sankcie za porušenie colných predpisov (colný priestupok, colný delikt) – prehľad

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško em. h.c.i., http://www.cdservices.sk/ona/predstavujeme/

Typ a platnosť osvedčenia:
celoslovenské

Termíny kurzov

22.12.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Adresa
Starohájska 9/B (1. poschodie), 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
email: jozef.vasko@cdservices.sk
web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape