Schválený hospodársky subjekt - AEO certifikácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár poskytne potrebné informácie o procese certifikácie, aby žiadateľ zvládol zostaviť žiadosť, prílohy k nej ako aj spoľahlivo a bezchybne zvládnuť samo hodnotiaci dotazník. Určené je pre firmy vystupujúce v logistickom reťazci pri odosielaní, distribúcií, doprave, skladovaní, manipulácie s tovarom. Poslúži pre zdokonalenie Vašich systémov, zvyšuje kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť Vášho úseku v logistickom reťazci. Tým sa stanete konkurencie schopnejšími, bezpečnejšími a lepšími obchodnými partnermi. Účastníci sa dozvedia o podmienkach SHS, možnostiach jeho komerčného využitia, prínosoch a výhodách pre držiteľov. Účastníci získajú certifikát o absolvovaní školenia pre preukázanie vzdelávania pracovníkov v oblasti colných predpisov a pri monitoringu colným orgánom.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre všetkých žiadateľov, ktorí chcú získať štatút schváleného hospodárskeho subjektu, ktorí vykonávajú svoje aktivity s krajinami mimo EÚ. Pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, špeditérov, colných deklarantov, dopravcov, zasielateľov, sprostredkovateľov, prístavy, letiská, terminály v prístavoch a na letiskách, terminály kombinovanej dopravy, operátorov medzinárodnej dopravy, operátorov kombinovanej dopravy, prevádzkovateľov colných skladov, prevádzkovateľov expresných zásielkových služieb, distribútorov. Taktiež je vhodný pre pracovníkov subjektov, ktorí už sú držiteľmi AEO osvedčenia, avšak priebežne je potrebné preškoľovať vlastných pracovníkov z ich povinností, práv s cieľom dodržiavania postupov a tým aj bezpečnosti.

Obsahová náplň

 • legislatíva, podstata AEO
 • fázy projektu AEO
 • analýza súčasného stavu
 • časový plán a kontaktná osoba
 • kto môže byť a požiadať o osvedčenie AEO
 • dôvody prečo získať osvedčenie AEO
 • typy osvedčení AEO
 • podmienky získania osvedčenia AEO
 • ako získate osvedčenie AEO
 • priame a nepriame výhody pre držiteľov
 • zistenie rezerv, zefektívnenie logistiky a systému firmy
 • zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie procesov
 • nastavenie colných a logistických postupov
 • priebeh prípravy podkladov
 • žiadosť a všetky prílohy k nej
 • vyplňovanie samo hodnotiaceho dotazníka príloh k nemu
 • najčastejšie chyby žiadateľov
 • aktuálne zmeny v certifikácií AEO
 • súčasný stav v EÚ a na Slovensku

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško - skúsený lektor a profesionál zodpovie všetky Vaše otázky

Typ a platnosť osvedčenia:
celoštátna pôsobnosť v rámci Slovenskej republiky

Termíny kurzov

16.05.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť


Adresa
Starohájska 9/B (1. poschodie), 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť

web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape