COLNÁ PROBLEMATIKA PRE LOGISTIKU

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Jednodňový seminár určený pre zasielateľov a pracovníkov v logistike. Svojím charakterom a zameraním je vhodný a dôležitý pre získanie základnej orientácie v colnej problematike, ktorá jue veľmi rozsiahla a zložitá. Získané informácie a poznatky pomôžu vo vzťahu k zákazníkom efektívnejšie vedieť ponúknuť zodpovedajúci produkt, či sprostredkovať službu a podať potrebnú informáciu. To pôsobí profesionálne a zákazníka to presvedčí, že je na tom pravom mieste. Umožní Vám dokonalú orientáciu v spleti colných a súvisiacich predpisov, ich aplikácie na príkladoch z praxe. Pochopíte dôležité pojmy, ich význam, a obsah, dozviete sa viac o colných režimoch, ich používaní, o ich výhodách i nástrahách. Naučíte sa ako eliminovať možné riziká. Zdôrazní osobitosti colného konania u všetkých druhoch dopravy

Cieľová skupina

pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať s vlastnými zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vybavovaní zásielok.

Obsahová náplň

 • terminológia
 • základné colné predpisy
 • colné konanie od začiatku po ukončenie
 • colné režimy a colne schválené určenia
 • používané druhy dokladov
 • osobitosti podľa jednotlivých druhov dopravy
 • colné vyhlásenia a sprievodné dokumenty pri dovoze, vývoze, tranzite
 • štatút tovaru – vysvetlenie
 • zabezpečenie colného dlhu (sledovanie výšky záruky, druhy záruk)
 • pôvod tovaru, pravidlá, preukazovanie, osvedčenia – prehľad
 • zmluvné a autonómne preferenčné dohody Európskej únie – prehľad
 • colné a daňové územia patriace k Spoločenstvu
 • aktuálne a pripravované zmeny v colných predpisov

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško - skúsený lektor a profesionál zodpovie všetky Vaše otázky

Typ a platnosť osvedčenia:
celoslovenské

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Adresa
Starohájska 9/B (1. poschodie), 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
email: jozef.vasko@cdservices.sk
web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape