COLNÁ PROBLEMATIKA PRE LOGISTIKU

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Jednodňový seminár určený pre zasielateľov a pracovníkov v logistike. Svojím charakterom a zameraním je vhodný a dôležitý pre získanie základnej orientácie v colnej problematike, ktorá je rozsiahla a zložitá. Získané informácií a poznatkov pomôžu vo vzťahu k zákazníkom efektívnejšie vedieť ponúknuť zodpovedajúci produkt, či sprostredkovať službu alebo podať potrebnú informáciu. To pôsobí profesionálne a zákazníka to presvedčí, že je na tom pravom mieste. Umožní Vám dokonalú orientáciu v spleti colných a súvisiacich predpisov, ich aplikácie na príkladoch z praxe. Pochopíte dôležité pojmy,
ich význam, a obsah, dozviete sa viac o colných režimoch, ich používaní, o ich výhodách i nástrahách. Naučíte sa ako eliminovať možné riziká. Zdôrazní osobitosti colného konania u všetkých druhoch dopravy. Vhodné pre výrobné spoločnosti, dovozcov, vývozcov, prepravcov, dopravcov i logistických operátorov.

Cieľová skupina

pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať s vlastnými zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vybavovaní zásielok.

Obsahová náplň

Základné colné predpisy EÚ/SR

  • Colné a daňové územia Európskej únie
  • Colná terminológia a pojmy

Colné konanie, režimy, dokumenty

  • Colné konanie a jeho priebeh
  • Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy, vývoz)
  • Colné vyhlásenia, sprievodné dokumenty (dovoz, vývoz ,tranzit)

(písomné, elektronické, ústne, iným spôsobom)

Špecifiká podľa druhov dopravy

  • Druhy dokladov a osobitosti jednotlivých druhov dopravy (cestná, železničná, letecká, vodná, poštová, preprava

potrubím vedením, kombinovaná)

Záruky a pôvod tovaru

  • Zabezpečenie colného dlhu (spôsob a druhy záruk)
  • Základy pôvodu tovaru (zmluvné a autonómne preferencie)

Pripravované zmeny colných postupov

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško em. h.c.i. - skúsený lektor a colný špecialista zodpovie Vaše otázky

Typ a platnosť osvedčenia:
celoštátna

Termíny kurzov

06.04.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť


Adresa
Starohájska 9/B (1. poschodie), 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť

web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape