Kurz: Účtovník - moduly: Podvojné, Jednoduché a Mzdové účtovníctvo

Popis kurzu

Realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku.Obsah kurzu

  • realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku
  • vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva
  • vystavovať účtovné doklady
  • účtovať bežné účtovné prípady firmy
  • viesť účtovnú a štatistickú agendu
  • ovládať techniku účtovnej uzávierky
  • zostavenie účtovnej uzávierkyCieľová skupina

Akreditovaný kurz je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť v oblasti účtovníckej praxe. Účastníci si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie účtovných dokumentov v oblasti podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov.

Skladá sa z troch modulov:

  • Podvojné účtovníctvo – 120 VH – 468 €
  • Jednoduché účtovníctvo – 80 VH – 312 €
  • Mzdové účtovníctvo – 40 VH – 156 €Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzuPoznámka k cene

možnosť preplatenia Úradom práce prostredníctvom REPAS-u, samoplatci možná zľavaKontaktná osoba

Mária Salnická
+421 948 683 367
kurzy.he@avtatry.sk