Bratislava

Zákon č. 307/2014 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. (Whistleblowing)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Od 1.januára 2015 je účinný zákon č. 307/2014 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (Whistleblowing), ktorý upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Školenie Vás oboznámi s povinnosťami a opatreniami vyplývajúcimi z daného zákona.

Pozor: dňom 1.7.2015 zamestnávateľovi, ktorý si nesplní niektorú z povinností podľa § 11 (poverenie zodpovednej osoby a vydanie vnútorného predpisu) alebo § 12 (vedenie evidencie podnetov), inšpektorát práce môže uložiť pokutu do 20 000,– Eur.

Cieľová skupina

Pre všetkých zamestnávateľov a poverené zodpovedné osoby bez ohľadu na predmet podnikania a poskytovania služieb, ktorí zamestnávajú alebo plánujú zamestnávať 50 a viac zamestnancov bez ohľadu či ide o trvalý pracovný pomer alebo dohodárov.

Obsahová náplň

10:00 10:30 Prezentácia
10:30 12:00 Výklad zákona
12:00 13:00 Obedňajšia prestávka
13:00 14:30 Požiadavky na dokumentáciu: – Povinnosti zamestnávateľa – Vypracovanie vnútorného predpisu (rozsah) – Poverenie Zodpovednej osoby a jej povinnosti – Vedenie evidencie podnetov – Vedenie evidencie podnetov z pohľadu zákona na ochranu osobných údajov
14:30 15:00 Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Milan Mračko
mobil:
+421 917 743 *** zobraziť

email:
iso@... zobraziť


Adresa
Mariánska 3, 811 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 917 743 *** zobraziť

email:
iso@... zobraziť

web: www.iosec.eu

Adresa
IOSEC, s.r.o.
Klincová 37/B, Bratislava Zobraziť na mape