Detail kurzu

Podvojné účtovníctvo

Akadémia vzdelávania Michalovce

Popis kurzu

 • právna úprava podvojného účtovníctva v SR
 • majetok a zdroje krytia majetku, kolobeh majetku, súvaha
 • účtovné záznamy
 • hospodárske operácie, účtovné prípady
 • sústava účtov v sústave PU, pravidlá účtovania
 • syntetická evidencia, analytická evidencia
 • oceňovanie v účtovníctve, – účtová trieda 2 – Finančné účty,

  dlhodobý majetok, účtová skupina 01 – DNM 02 – DHM –

  odpisovaný 03– DHM neodpisovaný, účtová trieda 1 – Zásoby,

  11 – Materiál, účtová skupina 13 – Tovar, 12 – Zásoby, účtová

  trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy, účtová trieda 4 – Kapitálové

  účty a dlhodobé záväzky, účtová trieda 5 – Náklady, účtová

  trieda 6 – Výnosy, archivácia účtovných dokladov, účtovná

  uzávierka, účtovná závierka

Obsah kurzu


Cieľová skupina

osoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva

Certifikát Osvedčenie
Hodnotenie
Organizátor