Efektívna prezentácia seba, produktov a služieb

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci budú v závere:

 • mať zručnosti v príprave a tvorbe účinných prezentácií na zvolenú tému
 • vedieť identifikovať svoje silné a slabé stránky v rámci pôsobenia na iných
 • poznať možnosti zvládnutia ťažkých situácii pri prezentácii
 • rozvíjať si schopnosť orientovať sa a vnímať signály publika

Cieľová skupina

obchodníci,zamestnanci prvého kontaktu, pracovníci, ktorí používajú prezentácie v každodennej práci (pri prezentácií dosiahnutých výsledkov, pri odovzdávaní informácií kolegom z iných oddelení, atď.)

Obsahová náplň

Program tvoria 4 ucelené bloky podnecujúce účastníkov smerom k efektívnej prezentácii:

 • predpoklady profesionálneho vystupovania pred publikom
 • osobnosť a komunikácia
 • čím možno zaujať a získať si druhú stranu
 • efektívna stratégia vystúpenia a prezentácie

Štruktúra programu

Predpoklady profesionálneho vystupovania pred publikom

 • Základné parametre efektívneho vystúpenia (príprava, realizácia, vzájomné ovplyvňovanie)
 • Kto sú moji poslucháči a aké je moje posolstvo
 • Ako vytvoriť účinnú prezentáciu (štruktúra, metóda, techniky…)

Osobnosť a komunikácia pri prezentácii

 • Neverbálna komunikácia a význam prvého dojmu
 • Komunikácia pri prezentácii – dialóg verzus monológ
 • Prekážky v komunikácii – komunikačné chyby prenesené do praxe
 • Ťažké situácie pri prezentácii a možnosti ich zvládania

Čím možno zaujať a získať si druhú stranu

 • Ako zaujať publikum – tipy a triky
 • Techniky zvládania trémy
 • Motivácia poslucháčov

Efektívna stratégia a zvládanie profesionálnej prezentácie

 • Vizualizácia vo vystúpení – výhody, nevýhody, riziká
 • Faktory ovplyvňujúce úspech (miesto, čas, technické vybavenie)
 • Kritické miesta prezentácie
 • Individuálna prezentácia: video a spätná väzba

Plán osobného rozvoja

Lektor:
Skúsená dynamická lektorka so psychologickým vzdelaním a vynikajúcimi výsledkami v tréningoch pre stredný a vyšší manažment zameraných na komunikáciu, telekomunikáciu, riadenie a vedenie ľudí, prezentáciu a lektorské zručnosti.

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel:
+421 905 325 *** zobraziť

mobil:
+421 905 325 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)