Nové účtovníctvo v spoločnosti v roku 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je priblížiť zákon o účtovníctve, jeho nové legislatívne zmeny a ich dopad na prax účtovnej jednotky a taktiež vysvetliť preventívne praktické kroky na predchádzanie problémom a správnym deliktom v praxi pri jeho dodržiavaní. Zároveň sa dozviete prierez podstatných častí a aj novelizácie Postupov účtovania a súvisiacich právnych predpisov pre dennú prax účtovnej jednotky v roku 2017.

Cieľová skupina

účtovníkom, ekonómom, finančným riaditeľom, majiteľom spoločností a záujemcom o uvedenú problematiku

Obsahová náplň

ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2017 a Postupy účtovania

 • Výklad významných ustanovení zákona pre potreby praxe, ako preventíva udelenia postihu za nepreukazovanosť účtovníctva a nedodržiavanie platnej právnej úpravy Daňovým úradom pri kontrole dodržiavania ustanovení Zákona o účtovníctve a Postupov účtovania,
 • Účtovné sústavy
 • Novo zavedené legislatívne zmeny a dominantné pojmy v zákone a ich dopad na prax a vykazovanie v účtovnej jednotke
 • Účtovný prípad, závierkový účtovný prípad, upravujúci závierkový účtovný prípad, deň uskutočnenia účtovného prípadu, účtovný doklad a jeho náležitosti, interné smernice povinné a s možnosťou výberu tvorby internej smernice a možnosti a varianty súladu interných smerníc s platnou legislatívou
 • Majetok v účtovníctve spoločnosti
 • Oceňovanie v účtovníctve , opravné položky, rezervy , súčasná hodnota
 • Triedenie účtovných jednotiek, mikroúčtovné jednotky, malé účtovné jednotky a veľké účtovné jednotky
 • Definícia čistého obratu na účely zákona o účtovníctve /§2 odst.15/, Ustanovenia upravujúce register účtovných závierok ,Odložená daň, Daňová Povinnosť a jej zaúčtovanie
 • Inventarizácia v spoločnosti/povinnosť, interné smernice, praktický výkon, inventarizačné rozdiely a ich zaúčtovanie, vyradenie , likvidácia…inventarizačné súpisy a zápisy, náležitosti...../
 • Účtovná závierka ako povinnosť a všetky činnosti s ňou súvisiace, schválenie účtovnej závierky, uloženie v Registri účtovných závierok.
 • Povinnosť auditu , výbor pre audit, vytvorenie a náležitosti Výročnej správy.
 • Príprava a priebeh auditu v účtovnej jednotke
 • Najčastejšie chyby a problémové oblasti v účtovných jednotkách z pohľadu audítora a daňového poradcu a ako im predchádzať
 • Správne delikty /pokuty/ v platnom znení v roku 2017 a praktické doporučenia ako im predchádzať v praxi, súdne rozhodnutia
 • Diskusia, problémy, riešenia.

Termíny kurzov

24.10.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
29.11.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Žilina,Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)