Seminár o priestupkovom konaní

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvýšiť právne vedomie pri konaniach o priestupkoch a vydaní kvalifikovaného rozhodnutia, výkonné rozhodnutia v priestupkovom konaní.

Cieľová skupina

 • pracovníci orgánov samosprávy, štátnej správy a špeciálnych úradov,
 • všetci, ktorí riešia priestupky (napr. stavebné úrady, polícia, inšpektori, ŽP, SOI atď.).

Obsahová náplň

09:00 – 16:00 h.

 • Pojem, charakteristické črty a základné zásady priestupkového konania.
 • Účastníci priestupkového konania a príslušnosť na konanie o priestupkoch.
 • Postup pred začatím priestupkového konania – objasňovanie priestupkov.
 • Začatie priestupkového konania a ďalší postup v konaní.
 • Rozhodnutie v priestupkovom konaní.
 • Blokové konanie a rozkazné konanie.
 • Sankcie.
 • Riadne opravné prostriedky v priestupkovom konaní.
 • Mimoriadne opravné prostriedky v priestupkovom konaní.
 • Výkon rozhodnutia v priestupkovom konaní.

Lektor:
doc. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. - Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní seminára

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 7 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Silvia Priamová
tel:
+421 2/547 763 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, 833 12 Bratislava 37

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/547 763 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.uvs.sk

Adresa
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)