Nový zákon o odpadoch || vykonávacie predpisy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Školenie venované zákonu o odpadoch patria k najviac navštevovaným a aj preto neustále dopĺňame nové termíny. Seminár sme prispôsobili požiadavkám a najčastejším otázkam našich zákazníkov. Podrobne si prejdeme zmeny v novom zákone o odpadoch, ktoré vysvetľuje náš Expert na odpadové hospodárstvo Ing. Peter Gallovič predovšetkým na praktických ukážkach. Vedeli ste, že za neplnenie niektorých povinností výrobcov vyhradených výrobkov môže byť podľa ustanovení právnych predpisov v odpadovom hospodárstve od 1. 1. 2016 uložená pokuta až do výšky 250 000,– eur. Časť školenia sa venujeme preto rozšírenej zodpovednosti, na základe ktorej štát ukladá výrobcom a firmám celý rad nových povinností. Tiež sa pozrieme aký dopad majú zmeny v novom zákone na komunálny odpad, recyklačný fond, alebo dokumentáciu súvisiacu s odpadovým hospodárskom (napr. súhlasy – na zhromažďovanie nebezpečných odpadov). Na našich seminároch prebiehajú vždy konzultácie s lektorom, kde sa dozviete viacej napr. ako spracovávať evidenciu nakladaní s jednotlivými druhmi odpadov, aké žiadosti je potrebné podať pre uskutočňovanie niektorých činností a na ktorý úrad a ako a s ktorým úradom komunikovať pre zabezpečenie ustanovených povinností nakladania s odpadmi. Veľkou výhodou sú na našich seminároch malé skupiny účastníkov a preto si môžete pripraviť vlastné otázky a počas diskusie si ich prejsť so školiteľom.

Cieľová skupina

všetkým záujemcom o danú problematiku – pôvodcovia odpadov, firmy nakladajúce s odpadmi, výrobcovia uvádzajúci na trh vyhradené výrobky (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky).

Obsahová náplň

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve platných od 1. 1. 2017 a posledné zmeny.
 • Základné pojmy v odpadovom hospodárstve – čo je to odpad a čo nie, čo je nakladanie s odpadmi.
 • Programové dokumenty Odpadového hospodárstva.
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré musia plniť ak produkujú odpad, alebo nakladajú s odpadom.
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností ako aj nové komodity (pneumatiky, vozidlá).
 • Osobitné prúdy odpadov – zmeny pri stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 • Komunálny odpad – rozšírené povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami.
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivá činnosti, orgány štátnej správy a ich kompetencie.
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška).
 • Recyklačný fond – systém jeho zániku.
 • Prechodné ustanovenia platnosti zákona.
 • Vykonávacie predpisy k novému zákonu – obsah jednotlivých vyhlášok ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona.
 • Diskusia s lektorom.

V cene školenia je zahrnutá konzultácia s lektorom:

 • Spracovanie materiálov – prevádzkové poriadky a havarijné plány, ako aj VZN obcí o nakladaní s odpadmi
 • Evidencia – odpadov, vyhradených výrobkov a odpadov z nich,
 • Ohlásenia údajov z jednotlivých ustanovených evidencií a termíny ohlasovania údajov.
 • Riešenie konkrétnych problémov z praxe.
 • Podávanie žiadostí.

Lektor:
Ing. Peter Gallovič - Expert na odpadové hospodárstvo

Termíny kurzov

02.10.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
24.10.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
08.11.2017

8.30-16.00 (Banská Bystrica)

Prihlásiť sa
28.11.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
08.12.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava,Žilina,Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)