Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Školenia venované zákonu o odpadoch patria k najviac navštevovaným, a preto neustále dopĺňame nové termíny. Seminár sme prispôsobili požiadavkám a najčastejším otázkam našich zákazníkov. Podrobne si prejdeme zmeny v novom zákone o odpadoch, ktoré vysvetľuje náš expert na odpadové hospodárstvo Ing. Peter Gallovič predovšetkým na praktických ukážkach. Vedeli ste, že za neplnenie niektorých povinností výrobcov vyhradených výrobkov môže byť podľa ustanovení právnych predpisov v odpadovom hospodárstve od 1. 1. 2016 uložená pokuta až do výšky 250 000,– eur? V časti školenia sa preto venujeme rozšírenej zodpovednosti, na základe ktorej štát ukladá výrobcom a firmám celý rad nových povinností. Tiež sa pozrieme aký dopad majú zmeny v novom zákone na komunálny odpad, recyklačný fond, alebo dokumentáciu súvisiacu s odpadovým hospodárstvom (napr. súhlasy na zhromažďovanie nebezpečných odpadov). Počas seminárov prebiehajú konzultácie s lektorom, vďaka ktorým sa dozviete viac:

ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, aké žiadosti je potrebné podať pre uskutočňovanie niektorých činností, ale aj to, s ktorým úradom komunikovať pre zabezpečenie ustanovených povinností nakladania s odpadmi.

Veľkou výhodou našich seminárov sú:

malé skupiny účastníkov, väčší priestor na Vaše pripravené otázky pre lektora, ktorý Vám ich zodpovie počas diskusie.

Cieľová skupina

Pôvodcovia odpadov, firmy nakladajúce s odpadmi, výrobcovia uvádzajúci na trh vyhradené výrobky (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky).

Obsahová náplň

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a posledné schválené a pripravované zmeny
 • Základné pojmy v odpadovom hospodárstve – čo je to odpad a čo nie, čo je nakladanie s odpadmi
 • Programové dokumenty odpadového hospodárstva
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré musia plniť ak produkujú odpad, alebo nakladajú s odpadom
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebný odpad a odpad z demolácií
 • Komunálny odpad – povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivá činnosti, registrácia, orgány štátnej správy a ich kompetencie
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška)
 • Prechodné ustanovenia platnosti zákona
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – obsah jednotlivých vyhlášok ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona + posledné zmeny
 • Diskusia s lektorom

V cene školenia je zahrnutá konzultácia s lektorom:

 • Spracovanie materiálov – prevádzkové poriadky a havarijné plány, ako aj VZN obcí o nakladaní s odpadmi
 • Evidencia – odpadov, vyhradených výrobkov a odpadov z nich,
 • Ohlásenia údajov z jednotlivých ustanovených evidencií a termíny ohlasovania údajov.
 • Riešenie konkrétnych problémov z praxe.
 • Podávanie žiadostí.

Lektor:
Ing. Peter Gallovič - Expert na odpadové hospodárstvo

Termíny kurzov

23.05.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
26.07.2018

8.30-16.00 (Košice)

Prihlásiť sa
24.09.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
24.10.2018

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
28.11.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
10.12.2018

8.30-16.00 (Banská Bystrica)

Prihlásiť sa
24.01.2019

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava,Košice,Žilina,Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)