DETAIL KURZU

Profesionálna asistentka

Od:

eventive, s. r. o .

Trenčín

Popis kurzu

Tréning je určený pre pracovníkov a pracovníčky na sekretariáte, office manažérov/mana­žérky, asistentov/asis­tentky, ktorí sú pravou rukou manažmentu.

Cieľom je:

 • zlepšiť svoje vystupovanie na pozícii asistentky/asis­tenta a pôsobiť profesionálne
 • naučiť sa zvládať náročné situácie v rámci komunikácie (asertívna komunikácia, aktívne počúvanie)
 • zefektívniť komunikáciu aj v rámci iných kanálov (e-mailová komunikácia, telefonická komunikácia)
 • spoznať pravidlá biznis etikety a vedieť ich využiť pri práci asistentky/asis­tenta
 • zlepšiť riadenie seba a úloh (self manažment a time manažment)
Obsah kurzu

1. Profesionálna komunikácia

 • Verbálna komunikácia a naši komunikační partneri, ako reagujeme na podnety
 • Neverbálna komunikácia (ako neverbálne prejavy môžu ovplyvniť našu komunikáciu)
 • Asertívne správanie (ako komunikovať v neštandardných situáciách)
 • Telefonická komunikácia (čo všetko „vidíme“ ušami)
 • Netiketa – zásady etikety pri písaní e-mailov
 • Profesionálny outfit a visage asistentky

2. Obchodná a spoločenská etiketa

 • Základné pravidlá biznis etikety (oslovovanie, pozdravy, podanie ruky)
 • Privítanie návštevy, starostlivosť o klienta/hosťa
 • Spoločenské udalosti (zasadací poriadok, stolovanie, ako pripraviť a čítať pozvánky, ako sa obliecť)

3. Riadenie seba a času

Plánovanie a určovanie priorít. Riadenie svojich úloh aj úloh nadriadeného.

Cieľová skupina

 • asistentky, pracovníčky na sekretariáte, welcome deskoch
 • „pravé ruky“ manažmentu
 • office manažérky/manažéri
Poznámka k cene

Celková cena zahŕňa: celodenný tréning, pracovný materiál, občerstvenie (2x coffee break).

Kontaktná osoba

Nikola Sedláčková
+421 907 403 253
nikola@eventive.sk

Hodnotenie
Organizátor