Školenie vodičov podľa ADR

Popis kurzu

Organizovanie základných, rozširovacích a obnovovacích školení vodičov prepravujúcich nebezpečné veci po ceste podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohody ADR.

Cieľová skupina

Školenie je určené pre vodičov prepravujúcich nebezpečné veci.

Certifikát medzinárodné Poznámka k cene

podľa druhu školenia

Kontaktná osoba

Margita Žigová, Ing. Nadežda Jarabá
+421 2/555 674 69
kompanik@adr.sk

Organizátor
Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena