Školenie vodičov podľa ADR

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Organizovanie základných, rozširovacích a obnovovacích školení vodičov prepravujúcich nebezpečné veci po ceste podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohody ADR.

Cieľová skupina

Školenie je určené pre vodičov prepravujúcich nebezpečné veci.

Lektor:
podľa odbornosti

Typ a platnosť osvedčenia:
medzinárodné

Termíny kurzov

06.03.2017 - 09.03.2017
20.03.2017 - 23.03.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 4 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Margita Žigová, Ing. Nadežda Jarabá
tel: 55567470
mobil: +421 903 342 960
e-mail: zigova@adr.sk

Adresa
Senec, slnečné jazerá, hotel Cosmopolitan , 903 01 a 821 0 Senec

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/555 674 69
email: adr@adr.sk
web: www.adr.sk

Adresa
ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
Miletičova 1, Bratislava Zobraziť na mape