Kurz: Školenie vodičov podľa ADR

Popis kurzu

Organizovanie základných, rozširovacích a obnovovacích školení vodičov prepravujúcich nebezpečné veci po ceste podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohody ADR.Cieľová skupina

Školenie je určené pre vodičov prepravujúcich nebezpečné veci.Certifikát

medzinárodnéPoznámka k cene

podľa druhu školeniaKontaktná osoba

Margita Žigová, Ing. Nadežda Jarabá
+421 2/555 674 69
kompanik@adr.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena