Kurz: Obnovovacie školenie bezpečnostných poradcov podľa ADR

Popis kurzu

Organizovanie základných a obnovovacích školení bezpečnostných poradcov podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohody ADR.Cieľová skupina

Školenie je určené pre záujemcov, ktorí si chcú obnoviť osvedčenie na vykonávanie funkcie bezpečnostného poradcu podľa ADR vo firmách, ktoré dopravujú, balia, plnia, nakladajú a vykladajú nebezpečné veci, ale aj pre pracovníkov štátnej správy.Certifikát

5 rokovPoznámka k cene

podľa druhu školeniaKontaktná osoba

Ing. Nadežda Jarabá, Margita Žigová
02/55567469; 02/55567470
jaraba@adr.sk


Organizátor