DETAIL KURZU

Školenie podľa ADR pre iných ako vodičov pre prepravu nebezpečných vecí

Od:

ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Organizovanie školení podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohody ADR pre iných ako vodičov a bezpečnostných poradcov.

Cieľová skupina

Školenie je určené osoby, ktoré sa zaoberajú prepravou nebezpečných vecí podľa ADR (napríklad pracovníci štátnej správy, vedúci dopravy, špeditér, balič, plnič, nakladač atď).

Školenie je vhodné aj pre vodičov, ktorí prepravujú obmedzené množstvá nebezpečných vecí na dopravnej jednotke, t.j. podlimitnú prepravu.

Poznámka k cene

podľa druhu školenia

Kontaktná osoba

Ing. Nadežda Jarabá, Margita Žigová
+421 2/555 674 69
jaraba@adr.sk

Hodnotenie
Organizátor