Kurz: Bezpečnostný poradca na ADR - výkon, konzultácie a poradenstvo

Popis kurzu

Výkon bezpečnostného poradcu, prípadne konzultácia na základe požiadaviek dopravcov, odosielateľov, príjemcov a ďalších zaoberajúcich sa cestnou prepravou nebezpečných vecí z Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohody ADRCieľová skupina

Je to určené pre všetkých, ktorí sa zaoberajú odosielaním, dopravou, príjmom, nakládkou, vykládkou, balením, plnením, zaraďovaním nebezpečných vecí a konštrukciou vozidiel na ich prepravu podľa ADR. Ďalej pre pracovníkov štátnej správy a pre všetkých účastníkov cestnej prepravy nebezpečných vecí.Kontaktná osoba

Ing. Nadežda Jarabá, Margita Žigová
02/55567469; 02/55567470
jaraba@adr.sk


Organizátor