Kurz: Finančná analýza

Popis kurzu

 • zistiť a zhodnotiť verný a pravdivý obraz ekonomického stavu Vašej firmy
 • identifikovať kľúčové ukazovatele a procesy, príčiny ich vzniku, možné dôsledky a intenzitu akou sa podieľali na súčasnom stave vo Vašej firme
 • získať a využiť podklady pre prípravu a realizáciu budúcich rozhodnutí vo Vašej firmeObsah kurzu

ako plánovať vo firme

 • ako predpokladať budúcnosť na základe údajov z minulosti
 • ako realizovať plánované činnosti
 • ako kontrolovať realizované činnosti
 • ako korigovať odchýlky

ako hodnotiť a interpretovať finančné informácie

 • ako získať správne informácie
 • ako zostaviť správne finančné výkazy
 • ako zvoliť kľúčové informácie z dostupných výkazov
 • ako zrozumiteľne interpretovať kľúčové informácie

ako merať výkonnosť a efektivitu činností Vašej firmy

 • ako zvoliť vhodné nástroje na meranie výkonnosti Vašej firmy
 • ako vybrať správne KPI (kľúčové indikátory výkonnosti)
 • ako analyzovať a interpretovať finančné výkazy
 • ako zostaviť peňažné toky (Cash flow) vo Vašej firme

ako dosahovať zisk a zvýšiť hodnotu Vašej firmy

 • ako zvýšiť výnosy
 • ako znížiť náklady
 • ako zvýšiť hodnotu firmy
 • ako eliminovať riziko strát

ako posudzovať a hodnotiť Vaše investície

 • ako využívať finančné prognózy na posúdenie navrhovaných investícií
 • ako využívať finančné nástroje na hodnotenie realizovaných investícií
 • ako zvoliť vhodné alternatívne investície
 • ako zhodnotiť vplyv daní a poplatkov na navrhované investície

ako vypočítať súčasnú hodnotu majetku vašej firmy (CAPM Capital Asset Pricing Model CAPM)

 • ako použiť metódu PV (present value) súčasná hodnota peňazí
 • ako použiť metódu NPV (Net present value) čistá súčasná hodnota peňazí
 • ako použiť metódu FV (future value) budúca hodnota peňazí
 • ako použiť metódu DCF (Discounted Cash flow)Cieľová skupina

finančné oddelenie, nákupné oddelenieKontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk


Organizátor